Výzva – 2%

Vážený členovia Slovenskej astronomickej spoločnosti,

opäť sa vám všetkým prihováram poďakovaním za prácu, ktorú nezištne odovzdávate našej krásnej astronómii a aj v roku 2015 vám želám pevné zdravie, dobré vzťahy na pracovisku, pohodu v rodinných povinnostiach a nakoniec aj dostatok chuti pri popularizácii astronómie a príbuzných vied o prírode. V týchto dňoch pripravujeme správu o našej činnosti v minulom roku, vypracúvame plán práce na tento rok a pripravujeme podklady pre Radu slovenských vedeckých spoločností, aby sme aj v tomto roku dostali dotáciu na akcie, ktoré ste si aj vy na odbočkách, v sekciách a komisiách navrhli. Pre tento rok sa nám po kratšej prestávke podarilo vybaviť, že aj naša Spoločnosť môže byť poberateľom 2% z daní, ktoré väčšina z nás odvádza v nadchádzajúcom období formou daňových priznaní. Keď sme takúto možnosť nemali, odporúčali sme našim členom, aby podporovali Slovenský zväz astronómov, ktorý nám v mnohých prípadoch pomáhal pri realizácii niektorých akcií. Tohto roku však opäť máme možnosť podporiť našu Spoločnosť, aby sme si aspoň čiastočne vylepšili možnosti financovania jednotlivých akcií. Prosím týmto vás všetkých, keby ste v daňovom priznaní uviedli, že tie malé 2% venujete Slovenskej astronomickej spoločnosti. Možno to práve pomôže, že naši najlepší študenti sa budú môcť zúčastniť medzinárodnej olympiády z astronómie a astrofyziky, odkiaľ už 8 rokov prinášajú medaile všetkých farieb alebo to pomôže ochrane oblohy pred svetelným znečistením a prezentácii astronomickej činnosti na Slovensku.

Ďakujem vám za pochopenie!