Výsledky 1. kola AO 2015

Úspešní riešitelia školského kola AO za rok 2015, kategória stredné školy

 

meno a priezvisko adresa body

Svrčková Jana

Gymnázium L. Novomeského, Senica 525
Šalko Jakub Gymnázium Brezno 520
Kancko Andrej
Gymnázium B. S. Timravy, Lučenec
490
Halabrin Juraj Gymnázium J. Hronca, Bratislava 470
Jambrich Jakub Gymnázium  J. A. Raymana, Prešov 465
Lipták Jozef Gymnázium J. G. Tajovského, B. Bystrica 460
Dupkala Daniel Gymnázium, Kysucké Nové Mesto 420
Petráš Arthur ŠpMND a Gymnázium, Skalická 1, Bratislava 390
Gašpárek Miroslav Biling. Gymnázium, Žilina 375
Ayazi Filip Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín 350
Bohdal Ondrej Gymnázium J. Hronca, Bratislava 350
Okánik Martin Gymnázium J. G. Tajovského, B. Bystrica 350
Murín Martin Gymnázium J. Hronca, Bratislava 345

 

Maximálny počet bodov za všetky úlohy bol stanovený na 550 bodov. Praktickú úlohu najlepšie vyriešil Martin Okánik z Banskej Bystrice. Všetkých úspešných riešiteľov zároveň pozývame na Celoslovenské finálové kolo AO do Piešťan, ktoré začína 29. 4. 2015 o 14:00 v Hoteli City. Ďalšie info je na stránke AO.