13. november – Deň otvorených dverí

Pozývame všetkých záujemcov o astronómiu, svetelné znečistenie a vedu všeobecne na Deň otvorených dverí SAS pri SAV, ktorý sa bude konať v Medzinárodnom roku svetla 2015, v Týždni vedy a techniky, v piatok 13. novembra medzi 16. a 23. hod. miestneho času v sídle Slovenskej astronomickej spoločnosti, v areáli Astronomického ústavu SAV na Starolesnianskych lúkach (tu).

      Členovia Spoločnosti si pre Vás pripravili šesť prednášok. O 17:00 bude Dr. Koza hovoriť o vesmírnych záhadách, o 18:00 Vás Dr. Sekeráš zasvetí do postupov získavania profesionálnych aj umeleckých snímok nočnej oblohy. Nosnou témou podujatia je prednáška o 19:00 Dr. Begeniho o dôvodoch ochrany nočnej oblohy pred svetelným znečistením s pohľadu astronómov, ale aj ochrancov životného prostredia (12). O 20:00 bude Dr. Budaj prednášať o hnedých trpaslíkoch, exoplanétach a iných “exo”-tických objektoch. O 21:00 bude Dr. Kundra pokračovať rozprávaním o svetle Supernov. Dr. Hambálek Vám priblíži problematiku existencie tekutej vody na Marse o 22:00.

     Pripravili sme pre Vás astronomické pozorovanie hviezd, súhvezdí, hmlovín, hviezdokôp, galaxií … . Súčasťou podujatia je predvedenie zaujímavých experimentov so svetlom, výstava fotografií “Svetlo a tieň” ako aj stála expozícia AsÚ SAV.