Celoslovenské finále Astronomickej olympiády (AO) 2016

Vážení študenti stredných (ale aj základných) škôl, úspešní riešitelia 1. kola AO v kategórii SŠ! Pred malou chvíľou komisia, ktorej predsedom bol už tradične RNDr. Juraj Zverko,  DrSc., zo Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV, vyhodnotila vaše úlohy z 1. kola AO a ja by som vás chcel všetkých poinformovať o termíne a mieste Celoslovenského finále AO, ktoré bude tohto roku opäť v prekrásnom kúpeľnom meste – v Piešťanoch. Slovenská astronomická spoločnosť (SAS) pri SAV a Slovenská ústredná hvezdáreň (SÚH) v Hurbanove už zabezpečujú jeho prípravu tak, aby sme sa mohli stretnúť 28. apríla o 14:00 v Hoteli Park, ktorý sa nachádza tesne pri Váhu za mestským parkom asi 500 m od centra Piešťan. Na finále sú pozvaní všetci úspešní riešitelia 1. kola AO v kategórii stredné školy (SŠ). Program finále bude nasledovný:

Štvrtok, 28. 4. 2016, 14:00 – 15:00 registrácia, občerstvenie

15:00 – 16:00 úvodný a odborný program

16:00 – 20:00 riešenie teoretických úloh, občerstvenie

21:00 – 22:00 riešenie praktickej úlohy

22:00 – 24:00 kultúrny program a práca v komisiách

Piatok, 29. 4. 2016, 09:00 – raňajky

10:00 – 11:00 vyhlásenie výsledkov, nominácia na IOAA a práca

v komisiách

12:00 – záver

Tešíme sa na stretnutie s účastníkmi jubilejného 10. ročníka AO na Slovensku!

V Tatranskej Lomnici, 4. 4. 2016 RNDr. Ladislav Hric, CSc.

SÚH, Hurbanovo

Predseda Výkonného výboru AO na Slovensku

Užitočné informácie v prípade potreby:

Park Hotel, Nábrežie Ivana Krasku 2, Piešťany, tel. 0948 644 567

Dr. Ladislav Hric – tel. 0907 286029

Dr. Mária Hricová Bartolomejová – tel. 0915 166064