Výzva – 2%

Vážení členovia Slovenskej astronomickej spoločnosti,

opäť sa vám všetkým prihováram poďakovaním za prácu, ktorú nezištne odovzdávate našej krásnej astronómii a aj v roku 2016 vám želám pevné zdravie, dobré vzťahy na pracovisku, pohodu v rodinných povinnostiach a nakoniec aj dostatok chuti pri popularizácii astronómie a príbuzných vied o prírode. Pre tento rok sa nám podarilo vybaviť, že aj naša Spoločnosť môže byť poberateľom 2% z daní, aby sme si aspoň čiastočne vylepšili možnosti financovania jednotlivých akcií. Prosím týmto vás všetkých, keby ste v daňovom priznaní uviedli, že tie malé 2% venujete Slovenskej astronomickej spoločnosti. Možno to práve pomôže, že naši najlepší študenti sa budú môcť zúčastniť medzinárodnej olympiády z astronómie a astrofyziky, odkiaľ už 9 rokov prinášajú medaile všetkých farieb alebo to pomôže ochrane oblohy pred svetelným znečistením a prezentácii astronomickej činnosti na Slovensku.

Ďakujem vám za pochopenie!