Sekcia histórie astronómie

Hlavný výbor Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 5. mája 2016 v Bratislave, zriadilo novú sekciu SAS pri SAV s názvom “Sekcia histórie astronómie“. Ako už názov napovedá, náplňou práce novej sekcie bude mapovať históriu rozvoja astronómie, so zameraním sa na dôležité udalosti a významné osobnosti viažúce sa na Slovensko. Predsedom Sekcie histórie astronómie bol zvolený Mgr. Stanislav Šišulák, PhD., ktorý týmto pozýva všetkých členov SAS pri SAV, zaujímajúcich sa o históriu astronómie, aby sa zapojili do činnosti tejto sekcie. Uvíta všetky návrhy na ďalších členov, ako aj pracovnú náplň Sekcie histórie astronómie. Záujemcovia ho môžu kontaktovať na e-mailovej adrese: stan.sisulak@gmail.com.