Za Jánom Lačným

V čase, keď vrcholia prípravy na oslavu dvadsiateho výročia otvorenia planetária v Žiari nad Hronom, nás prekvapila smutná správa, že jeden z pozvaných pamätníkov sa na akadémii už nezúčastní, lebo dňa 14. 9. 2016 opustil vo veku 92 rokov rady živých.

Astronómia, ktorá ho ešte ako dvadsaťročného očarila krásou zimnej oblohy v rumunskom Fagaraši, sa prelínala celým jeho životom. To, že sa v hlinikárni v Žiari nad Hronom stretol a zoznámil s viacerými ľuďmi, ktorí sa o vesmíre snažili dozvedieť čím viac, vyústilo do založenia astronomického krúžku. Oblohu pozorovali najprv len požičaným binarom, neskôr 16 cm Newtonovým ďalekohľadom, ku ktorému svojpomocne vyrobili motorický pohon. Ján Lačný sa prejavil ako veľmi schopný a rozmýšľajúci zamestnanec, preto bol z výroby veľmi rýchlo preradený do výskumu. Tvorivosť ho neopúšťala ani doma, takže kúpeľňa sa u nich často menila na optickú dielňu a pračka na brúsny stroj. Osobne sa podieľal na výrobe optických aj mechanických častí ďalekohľadov, ktorými bola vybavená hvezdáreň, na ktorú si členovia krúžku upravili vyradenú vodárenskú vežu.

Ján Lačný patril k priekopníkom v pozorovaní zákrytov hviezd Mesiacom v Žiari nad Hronom. Svoje bohaté poznatky, ktoré získal prevažne praxou a ako samouk, ochotne odovzdával širokej verejnosti. Ako lektor predniesol veľké množstvo prednášok a viedol veľa praktík pre začínajúcich pozorovateľov či záujemcov o zostrojenie si ďalekohľadu. Od roku 1964 bol nepretržite členom SAS pri SAV a od roku 2015 bol jej čestným členom.

Astronómia a všetko, čo s ňou súvisí do posledných chvíľ zamestnávala jeho myseľ. Veľmi sa tešil na to, že sa zas po čase stretne s ľuďmi, ktorí majú rovnakého koníčka ako on. Keď som ho prednedávnom pozýval k nám, vyjadril obavu, či sa toho dňa dožije. Jeho obava sa žiaľ naplnila necelé dva týždne pred tým, ako sme si mohli podať ruky a pozrieť sa jeden druhému do očí. Za sebou však pre žiarsku astronómiu zanechal nezmazateľnú stopu, preto naňho budeme často spomínať.