Výsledky 6. ročníka fotografickej súťaže „Svieťme si na cestu…nie na hviezdy“

Cieľom medzinárodnej fotosúťaže „Svieťme si na cestu…nie na hviezdy“, ktorej spoluorganizátorom je aj Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV, je propagácia nutnosti ochrany pred svetelným znečistením. Do 6. ročníka bolo zaslaných 109 súťažných prác od 32 autorov. Prvé tri miesta v každej kategórii boli finančne ocenené (100, 60, 30 EUR), výsledky budú uverejnené v časopise Kozmos 1/2017.

Viac informácií tu.