Preukazy SAS pri SAV po novom

Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV v tomto roku vydala nové členské preukazy, ktoré nahradili staršie s ukončenou platnosťou v apríli 2016. Zmenou je aj výber členského príspevku na rok vopred. Uvedomujeme si možné problémy so zaplatením príspevku dvakrát za rok. Motiváciou na zmenu bola snaha mať prehľad o počte členov v jednotlivých odbočkách, ktorí si želajú byť súčasťou komunity aj v nasledujúcom roku. Od tohto kroku si Spoločnosť sľubuje lepšie možnosti plánovania a podpory akcií na ďalší rok.

Ďalšou novinkou je zmena platnosti nového preukazu. V decembri 2016 budú na jednotlivé odbočky dodané holografické samolepiace známky predlžujúce platnosť preukazu na rok 2017. Vydanie známky pre riadneho člena je podmienené zaplatením členského príspevku (čestným členom vydáme známku automaticky). V prípade, že člen v danom roku príspevok zatiaľ ešte nezaplatil a/alebo nemá nalepenú známku, jeho členstvo nezaniká, ale nemôže si uplatniť výhody prináležiace držiteľovi členského preukazu. V galérii nájdete vizuál preukazu a vzor nálepky pre rok 2017.

Ďakujeme za Vašu priazeň aj v novom roku!