Bezovec 2017

Už tradične v prvý júnový víkend sa konala medzinárodná konferencia na Bezovci pod záštitou Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV, Hvezdárne a planetária M. R. Štefánika v Hlohovci a Trnavského samosprávneho kraja. 42 účastníkov si vypočulo vedecké a odborné referáty astronómov z piatich krajín. Okrem “recidívnych” prednášateľov zo Slovenska a z Českej republiky prijali pozvanie aj astronómovia z Ukrajiny, Maďarska a Estónska.

Veľmi prínosná bola účasť emeritného riaditeľa observatória v Tartu z Estónska – Dr. Lauritsa Leedjärva. Aj keď s Lauritsom Leedjärvom spolupracujeme už mnoho rokov, na Bezovci bol prvýkrát. Nakoľko sa mu konferencia zapáčila, je možné, že svoju účasť zopakuje. Na konferencii mali svojich zástupcov mnohé významné univerzity zo Slovenska a z Českej republiky, zastúpený bol aj Astronomický ústav SAV a samozrejme aj niektoré hvezdárne, na ktorých prebieha výskum v oblasti stelárnej astrofyziky.

Bolo by zbytočné na tomto mieste vymenovávať názvy prednášok, či mená jednotlivých prednášateľov, čo je však pozoruhodné, je tradícia týchto konferencií na Bezovci. Tento rok to bol už 59. ročník astronomických akcií na Bezovci, ktorých tradíciu založil nestor slovenskej astronómie, Dr. Elemér Csere, ktorého 100. výročie narodenia si pripomíname celý tento rok. Veľkou výzvou pre organizátorov bude však budúci rok, keď 60. výročie konferencií na Bezovci bude vyžadovať výber účastníkov aj z radov prednášateľov, nakoľko kapacitné možnosti na Bezovci sú limitované. Samozrejme prednosť dostanú astronómovia, ktorí udržiavajú túto mimoriadnu tradíciu, prednášatelia s mimoriadne zaujímavými novinkami z astrofyziky a kozmológie, mladí – začínajúci študenti astronómie a samozrejme pozvaní hostia zo zahraničia. Bol už stanovený aj predbežný termín na 1. – 3. júna 2018, takže rukavica je už hodená a organizátori čakajú na smelých astronómov, ktorí ju zodvihnú.