Slovenskí študenti najlepší v Prahe

Českí kolegovia, organizátori astronomickej olympiády v Českej republike, získali od Ministerstva školstva ČR grant na usporiadanie výukového pobytu pre najlepších študentov, ktorí sa zúčastňujú astronomickej olympiády. Na základe našich predchádzajúcich dobrých výsledkov v tejto medzinárodnej súťaži stredoškolákov pozvali aj nás a našich študentov, aby sa zúčastnili tohto medzinárodného workshopu z astronómie a astrofyziky, ktorý sa konal od 3. do 10. júla 2017 na Fakulte matematiky a fyziky (FMF) Karlovej univerzity v Prahe.

Bol to vlastne už druhý workshop, nakoľko minulý rok založili túto tradíciu v Estónsku, kam pozvali len českých študentov a ich vedúcich. Worshop v Prahe mal už široký medzinárodný záber, nakoľko sa ho zúčastnili okrem Čechov aj Slováci, Estónci, Poliaci a Maďari. Celkove 33 najlepších študentov z fyziky a astronómie sa stretlo na pôde Matematicko-fyzikálnej fakulty UK nad Vltavou, aby si zmerali sily, aby sa aj niečo naučili a aby sa pripravili aj na Medzinárodnú olympiádu z astronómie a astrofyziky (IOAA), ktorá bude tohto roku až v novembri v Thajsku. Česi a Estónci navyše využili tento worshop aj na užší výber svojich študentov na IOAA. My sme mali našich študentov už vybraných z celoslovenského finálového kola, ktoré sa konalo už v apríli, podobne ako iné roky v Piešťanoch.

Program worshopu bol značne hustý a od raňajok, ktoré začínali každý deň o 06:30, sa študenti zastavili až neskoro večer za tmy, ako sa na astronómov patrí. Vedúci z jednotlivých krajín študentom najprv odprednášali stručný kurz z rôznych oblastí astronómie, astrofyziky, kozmológie a matematickej štatistiky a spoločne s nimi riešili vzorové úlohy. Večer boli pozvané prednášky známych astronómov, pozorovala sa nočná obloha, prípadne sa riešili úlohy s mapami hviezdnej oblohy. V ďalších dňoch prebiehali súťaže v riešení teoretických príkladov, v dátovej analýze a v poznávaní oblohy. Počas workshopu sme navštívili aj veľmi moderné planetárium v Hradci Králové a Astronomický ústav Akadémie vied ČR v Ondřejove. Takmer sme si ani nepozreli Prahu, no našťastie organizátori worshopu zaradili na posledný deň aj prehliadku „Astronomická Praha“ s profesionálnou sprievodkyňou, takže študenti poznali kde pôsobili Johanes Kepler, Tycho de Brahe, Albert Einstein a ďalší velikáni v histórii astronómie. Študenti si veľmi pochvaľovali obsah workshopu, nováčikom pomohol priblížiť atmosféru na medzinárodných súťažiach a tým skúsenejším prehĺbil ich znalosti a hlavne im ukázal, v ktorých oblastiach si ešte potrebujú doplniť svoje vedomosti.

Záver workshopu patril podobne ako na IOAA vyhodnoteniu výsledkov a odovzdávaniu diplomov. S našimi študentmi sme boli veľmi spokojní, nakoľko si obhájili povesť, ktorá nám už niekoľko rokov patrí. Naša Janka Švrčková, študentka Gymnázia L. Novomestského v Senici sa umiestnila na piatom mieste a získala aj diplom za najlepšie riešenie dátovej analýzy. Veríme jej, že sa podobne bude snažiť aj na IOAA v Thajsku. Absolútnym víťazom celej súťaže sa stal náš olympionik, Martin Okánik z Gymnázia J. G. Tajovského v Banskej Bystrici, takže do Thajska pôjde ako jeden z favoritov olympiády. Ani sa spolu s nami dlho nepotešil z úspechu, nakoľko sa ponáhľal na vlak domov, aby sa stihol pobaliť do Indonézie, kam odchádzal o pár dní, ako účastník slovenskej výpravy na Medzinárodnej fyzikálnej olympiáde.

Českým kolegom ešte raz ďakujeme za pozvanie a za vysokú odbornú úroveň celého podujatia. Škoda, že im to nebudeme môcť v dohľadnej dobe oplatiť, nakoľko na Slovensku sa zatiaľ do vzdelávania talentovanej mládeže od Ministerstva školstva financií nedočkáme. Veď aj účasť na Astronomickej olympiáde, ktorú organizuje Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV si niektorí študenti hradia aj z vlastných finančných prostriedkov.

 RNDr. Ladislav Hric, CSc.

a RNDr. Mária Hricová Bartolomejová

Výkonný výbor AO na Slovensku