Astrofilm 2017

V utorok 17. októbra 2017 privítali Piešťany svojich návštevníkov krásnym počasím vrcholiaceho babieho leta, ktoré vytiahlo väčšinu detí, ale aj dospelých do jeseňou dýchajúcej prírody. Napriek tomu sa Kultúrno-spoločenské centrum Fontána v piešťanskom parku zaplnilo už tradične na tri dni astronómiou, výstavami, prístrojmi, filmami, meteoritmi, ale hlavne účastníkmi už 11. ročníka medzinárodného filmového festivalu ASTROFILM. Samozrejme na slávnostnom otvorení nechýbali jeho iniciátori Mgr. Mária Gallová a Mgr. Marián Vidovenec, generálny riaditeľ Slovenskej ústrednej hvezdárne (SÚH) v Hurbanove. A práve SÚH je už tradične hlavným organizátorom festivalu spoločne s Mestským kultúrnym strediskom (MsKS) v Piešťanoch a s mestom Piešťany. Partnermi festivalu boli Slovenská astronomická spoločnosť (SAS) pri SAV, Slovenský zväz astronómov a Hvezdáreň v Partizánskom. Všetkých účastníkov privítala aj riaditeľka MsKS Mgr. Marta Jurčová a následne sa mohol rozbehnúť bohatý astronomický program. Nosnou témou festivalu bola kozmonautika, nakoľko tohto roku si pripomíname 60. výročie vypustenia prvej umelej družice Zeme. Ďalšou témou bolo úplné zatmenie Slnka, nakoľko za pozorovaním tohto vzácneho úkazu vycestovalo do USA niekoľko expedícií.

Začalo to vernisážou

Treba spomenúť, že vo Fontáne v priestoroch pred kinosálou sa pred otvorením festivalu konala vernisáž dvoch výstav nádherných fotografií. Dnes už známa fotografka RNDr. Daniela Rapavá vystavovala svoje novšie diela pod spoločným názvom: „Čarovanie so svetlom“ Jej fotografie odrážajú fungovanie fyzikálnych zákonov v prírode, no navyše je v nich zakonzervovaný čas do neskutočných prirodzených detailov. Niekoľko fotografií s názvom: „Za indiánskym čiernym Slnkom“ predstavili aj autori Mgr. Stanislav Kaniansky a RNDr. Ján Mäsiar, ktorí ich získali počas expedície do USA, kde pozorovali úplné zatmenie Slnka.

O svojej ceste po niekoľkých národných parkoch USA potom veľmi pútavo rozprávali a prezentovali ďalšie zaujímavé fotografie. Počas 12 dní ich 8 členná expedícia získala desiatky tisíc fotografií, ktoré bude potrebné ešte podrobnejšie spracovať. Prvý deň festivalu, resp. večer ukončil dokumentárny film: „Cesta času“.

Festival je hlavne o súťažných filmoch

Ďalší deň festivalu bol vyplnený hlavne premietaním súťažných filmov. Okrem nich hneď ráno Róbert Vokál zaujal najmladších žiakov svojím programom: Spaceman – ako sa stať astronautom“. Večer prišiel medzi účastníkov aj nestor slovenských pozorovateľov slnečných zatmení RNDr. Vojtech Rušin, DrSc., ktorý svoje tohtoročné pozorovanie úplného zatmenia Slnka v USA priblížil v multimediálnej prezentácii pod názvom: „Hodina s čiernym Slnkom“. Na záver druhého festivalového dňa vystúpil už tradične na pódium Mgr. Karol Petrík so známou multimediálnou prezentáciou: „Jazyk vesmíru“, ktorá opäť zaujala hlavne mladších žiakov a študentov, ktorí majú záujem o prírodné vedy. Výborné počasie vytvorilo priestor aj na nočné pozorovanie spred budovy Fontány, aj keď osvetlenie mesta je v tomto smere veľkou prekážkou.

Posledný deň festivalu priniesol ďalšie prekvapenia, a to hlavne pre žiakov ZŠ v podobe prenosného planetária, ktorého inštaláciu zabezpečovala Tekovská hvezdáreň v Leviciach. Ako posledná, zaznela na festivale prednáška Mgr, Michala Vyvlečku: „Expedícia Mars, od simulovaného letu k reálnym úspechom“ a pred slávnostným ukončením festivalu ešte Mgr. Ladislav Druga prezentoval svoj film: „Hurbanovo – Nashville 2017“.

Nevyhnutne sa dostavil aj slávnostný záver

Na slávnostný záverečný večer sa niekoľko účastníkov veľmi tešilo a mali na to dôvod, nakoľko doslova tým najlepším sa rozdávali zaslúžené ceny. Cenu primátora mesta Piešťany získal film: „Nové okno do vesmíru“, ktorý pripravili Balázs Pásztor a Ágoston Kollányi z Budapešti. Cenu prišiel odovzdať zástupca primátora – Martin Valo. Cenu generálneho riaditeľa SÚH v Hurbanove odovzdal samozrejme osobne Mgr. Marián Vidovenec za film: „Lovci súhvezdí“, ktorí pripravili členovia Astronomického krúžku pri hvezdárni v Michalovciach.

100. výročie nedožitých narodenín Dr. Eleméra Csereho

Účastníci Astrofilmu si počas záverečného večera pripomenuli ešte jedno významné výročie z pohľadu astronómie na Slovensku – 100. výročie nedožitých narodenín Dr. Eleméra Csereho, nestora slovenskej astronómie. Je zaujímavé, že v tejto súvislosti si RNDr. Eva Marková, CSc., bývalá predsedníčka Českej astronomickej spoločnosti spomenula, že Dr. Csere je dal kedysi dávno rukopis útlej knižky, ktorú sa však nikdy nepodarilo vydať. Mala ho dobre odložený a tohto roku ho ponúkla SÚH v Hurbanove. Do práce sa zapojila aj Mgr. Katarína Žilinská, dcéra Dr. Csereho. Našla ďalšie reálie a fotografie v oteckovej pozostalosti a doplnila starý rukopis. SÚH v Hurbanove vydala toto staronové dielo práve v tomto pamätnom roku a krst knihy sa odohrával práve počas záverečného večera Astrofilmu. Krstili ju Katka a Evka, ktoré sa zaslúžili o jej vydanie a zlaté hviezdičky z alobalu sa pomaly zniesli na útle dielko, aby sme mali čas si spomenúť na nezabudnuteľné stretnutia s jeho autorom. Záverečný večer však nekončil ani týmto slávnostným aktom.

Už minule sme v Kozmose 2/2017, str. 33. informovali, že v SAS pri SAV sme práve v tomto roku pomenovali cenu za popularizáciu menom Dr. Csereho. Laureátom za rok 2017 sa stal RNDr. Peter Begéni z Prešova, ktorý pricestoval do Piešťan, aby si osobne z rúk predsedu SAS pri SAV RNDr. Ladislava Hrica, CSc. prevzal „Csereho cenu Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV za rok 2017. Dr. Hric odovzdal ocenenému nielen diplom a pamätnú plaketu, ale aj hodnotný darček, ktorý by mu mal pomáhať aj v jeho ďalšej popularizačnej práci. Dr. Begéni je veľmi aktívnym popularizátorom astronómie, neochvejným bojovníkom proti svetelnému znečisteniu, iniciátorom zakladania parkov tmavej oblohy. V rámci svojich aktivít napísal aj 4 knihy, z ktorých najobsiahlejšia: „Astronomické oko“ sa predávala aj počas tohtoročného Astrofilmu. Srdečne Petrovi gratulujeme. Záverom sme vyjadrili želanie, aby sa táto cena stala akýmsi oskarom slovenskej astronómie.

Astrofilm vstúpil do svojej druhej dekády už ako významná udalosť a počas jeho existencie sa ho určite zúčastnil každý, pre koho astronómia znamená najbližšiu hodnotu. Začína totiž platiť, kto tu nebol, ako by ani nebol. Takže už teraz sa tešíme na 12. ročník tohto medzinárodného podujatia.