Otvorenie 12. ročníka AO v r. 2018

Vážení študenti, pedagógovia a všetci záujemcovia o astronómiu, určite už netrpezlivo očakávate vyhlásenie ďalšieho ročníka Astronomickej olympiády (AO) na Slovensku. Tento ročník AO opäť začíname neskôr, lebo došlo k problémom pri organizovaní Medzinárodnej olympiády z astronómie a astrofyziky (IOAA). Plánovaná krajina (Srí Lanka) odstúpila od organizácie a narušila na poslednú chvíľu dlhodobú koncepciu. Situáciu zachránila Čína, takže až začiatkom februára bolo definitívne potvrdené, že IOAA 2018 bude v Pekingu, no presný termín ešte nebol stanovený.

Celoslovenské finále AO sa uskutoční už tradične v polovici apríla v Piešťanoch a preto riešenia príkladov prvého kola od študentov stredných škôl potrebujeme mať k dispozícii do 4. 4. 2017. Po vyhodnotení príkladov pozveme do Piešťan všetkých úspešných riešiteľov II. kategórie AO. Presný termín konania finálového kola a názov hotela v Piešťanoch upresníme neskôr a budeme vás informovať.

Pre najlepších riešiteľov finálového kola AO zabezpečíme okrem účasti na IOAA v Číne aj týždenný pobyt v Maďarsku na Balatone, kde sa bude v dňoch 1. – 9. 9. 2018 konať medzinárodný workshop astronómie a astrofyziky a pobyt pre študentov plne uhradia organizátori.

Pri riešení príkladov uveďte na každom liste meno riešiteľa, adresu trvalého bydliska, názov a adresu školy, dátum narodenia a aj emailovú adresu, na ktorú budú zasielané informácie pre každého úspešného riešiteľa. Úlohy posielajte na emailovú adresu AO (ao@ta3.sk, prípadne poštou do redakcie časopisu KOZMOS na adresu: Kozmos, Dr. L. Hric, CSc., Konventná 19, 811 03 Bratislava. Za úspešného riešiteľa AO už tradične pokladáme každého súťažiaceho, ktorý vyrieši aspoň polovicu zadaných úloh, resp. získa polovicu maximálneho možného počtu bodov.

Finále AO na Slovensku prebehne podobne ako v minulom roku vo veľmi úzkej spolupráci so Slovenskou ústrednou hvezdárňou v Hurbanove, ktorá aj tohto roku uhradí všetky náklady, spojené s pobytom účastníkov v Piešťanoch. Vyhodnotenie a ocenenie víťazov prebehne hneď na druhý deň po súťaži.

Želáme všetkým odvahu zabojovať o účasť na 12. IOAA v Pekingu.

Príklady 1. kola AO 2018 .