Prednáška predsedu spoločnosti RNDr. Ladislava Hrica, CSc. v Bratislave

Vo štvrtok 8. 2. 2018 v Objavovni SNM-PM v Bratislave prednášal predseda Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV RNDr. Ladislav Hric, CSc. Podujatia sa zúčastnilo okolo 50 nadšencov astronómie, ktorí si prišli vypočuť prednášku s názvom Pulzary – využijeme ich konečne po 50 rokoch od objavu?