Celoslovenské finále 12. ročníka AO v r. 2018

Vážení študenti, pedagógovia a všetci záujemcovia o astronómiu, týmto oznamom chceme len spresniť termín a miesto finálového kola Astronomickej olympiády (AO) na Slovensku. Tohto roku sme sa rozhodli na základe viacerých faktorov zmeniť miesto konania finálového kola, a preto miestom konania bude v dňoch 16. – 17. 4. 2018 Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom. Registrácia účastníkov bude ale prebiehať od 14:00 hod v Hoteli Luna, ktorý sa nachádza v centre mesta a je od hvezdárne vzdialený len 850 m. V hoteli sa ubytujeme a pešo sa presunieme do hvezdárne, kde bude prebiehať riešenie teoretických príkladov a praktickej úlohy. Predpokladáme, že riešenie príkladov odštartujeme medzi 15:00 – 16:00 hod podľa aktuálnej situácie. Vo hvezdárni bude pre účastníkov AO k dispozícii aj potrebné občerstvenie.

Prosím všetkých riešiteľov, aby pozorne sledovali našu stránku s výsledkami prvého kola, pre informáciu, či sa prebojovali do finálového kola.

Pripomínam, že riešenia príkladov prvého kola od študentov stredných škôl potrebujeme mať k dispozícii do 4. 4. 2018. Po vyhodnotení príkladov pozveme do Žiaru všetkých úspešných riešiteľov II. kategórie AO. Pri riešení príkladov uveďte na každom liste meno riešiteľa, adresu trvalého bydliska, názov a adresu školy, dátum narodenia a aj emailovú adresu, na ktorú budú zasielané informácie pre každého úspešného riešiteľa. Úlohy posielajte na emailovú adresu AO (ao@ta3.sk), prípadne poštou do redakcie časopisu KOZMOS na adresu: Kozmos, Dr. L. Hric, CSc., Konventná 19, 811 03 Bratislava. Za úspešného riešiteľa AO už tradične pokladáme každého súťažiaceho, ktorý vyrieši aspoň polovicu zadaných úloh, resp. získa polovicu maximálneho možného počtu bodov.

Teším sa na stretnutie dňa 16. 4. v Žiari nad Hronom.