Týždeň vedy a techniky

Vážená verejnosť,

    Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV a Astronomický ústav SAV Vás pozývajú na Dni otvorených dverí. Počas týždňa vedy a techniky (tvat2018) sme pre Vás pripravili prednášky a večerné pozorovania.

    Program:

        streda 7.11. 17:00 prednáška 75 rokov Astronomického ústavu SAV

                    18:00 – 22:00 nočné pozorovania

        piatok 9.11. 17:00 prednáška Pauliho vylučovací princíp

                    18:00 prednáška Vznik a vývoj vesmíru

                    18:00 – 23:00 nočné pozorovania

Nočné pozorovanie oblohy. K dispozícii budú rôzne typy ďalekohľadov a otáčavá mapa hviezdnej oblohy. Oboznámime sa s prácou s ďalekohľadom, súhvezdiami a orientáciou na hviezdnej oblohe a ukážeme si hmloviny, hviezdokopy, galaxie, planéty … . Výnimočne sa budete môcť pozrieť na oblohu aj 60cm ďalekohľadom. Vo vestibule je k dispozícii stála expozícia o práci na Astronomickom ústave SAV.