Astrofilm 2018 a Cena SAS

Rok 2018 je pre Slovákov a Čechov mimoriadnym rokom spomienok na založenie spoločného štátu presne pred okrúhlymi 100 rokmi. O vznik Československej republiky sa zaslúžil aj najznámejší slovenský astronóm – gen. M. R. Štefánik, preto neprekvapuje, že už 12. ročník tohto tradične trojdňového medzinárodného festivalu, ktorý bol zahájený 9. októbra 2018 v KSC kino Fontána v Piešťanoch, sa začal odvíjať od témy Československej vzájomnosti. Zaujímavý program v kúpeľnej atmosfére Piešťan umocnila prítomnosť vzácnych hostí z Čiech a viacero významných slovenských astronómov a ľudí, pre ktorých sa astronómia stala neodmysliteľnou súčasťou života.

Tradičné zahájenie s vernisážou
Festival otvoril vo vstupnej hale kina Mgr. Marián Vidovenec, generálny riaditeľ Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove, ktorá je hlavným organizátorom festivalu spolu s mestom Piešťany a s Mestským kultúrnym strediskom mesta Piešťany. Jeho riaditeľka, Mgr. Marta Jurčová pridala pár pochvalných slov a trojdňový maratón filmov, prednášok, besied ako aj neformálnych diskusií odštartoval vernisážou výstavy „Nebeské symfonie“  známeho českého astro-fotografa Petra Horálka. Autor pridal aj príbeh o lúpeži vzácnych fotografií v Argentíne v roku 2017 a nebyť priateľov na Slovensku, ktorí digitálne fotografie uschovávali v rámci spolupráce, výstava a ani kniha s rovnakým názvom by dnes nebola na svete.

V kinosále potom uviedol svoj najnovší film „Svetlé miesto“  doc. Dušan Trančík, ArtD. , slovenský režisér dokumentárnych filmov. Dej filmu sa odohrával tiež v kúpeľnej atmosfére Luhačovíc, v ktorých sa na pomedzí Čiech a Slovenska vytvárala pred 100 rokmi atmosféra spolupatričnosti oboch národov. V závere dej poukazuje na zbytočný rozpad spoločného štátu Čechov a Slovákov v roku 1993.

Diskusia na pozadí 100. výročia ČSR
Po filme prišli na pódium hostia, ktorí orientovali spomienky na niektoré míľniky rozvoja astronómie, ktorá je nosnou témou Astrofilmu. Za okrúhly stôl si prisadol Mgr. Martin Vaňko, PhD., riaditeľ Astronomického ústavu SAV, ktorý v pútavej prezentácii slovom aj obrazom predstavil najvýznamnejšie historické medzníky ústavu vo Vysokých Tatrách, ktorý si v septembri pripomenul 75. výročie od svojho založenia. Mgr, M. Vidovenec spomenul rozvoj astronómie na opačnom konci Slovenska, v Observatóriu v Hurbanove, ktoré bolo ešte pred založením ČSR jedným z najlepšie vybavených astronomických pracovísk v Európe. Svoje spomínanie pridal aj významný slovenský publicista, scenárista a súčasne šéfredaktor populárno-vedeckého časopisu KOZMOS, Eugen Gindl. Za vedecké spoločnosti pridal pár informácií ešte RNDr. Ladislav Hric, CSc., predseda Slovenskej astronomickej spoločnosti (SAS) pri SAV. Spomenul, že budúci rok bude tiež v znamení významných astronomických výročí, SAS pri SAV si pripomenie 60. výročie svojho založenia, ešte okrúhlejšie, 100. výročie oslávi Medzinárodná astronomická únia – IAU (Internationa Astronomical Union) a na Slovensku si formou konferencie pripomenieme smutnú udalosť – 100 rokov od tragickej smrti gen. Milana Rastislava Štefánika. Stojí však za zmienku, že Česká astronomická spoločnosť predbehla aj vznik ČSR a koncom tohto roka si pripomína už 101 rokov od svojho založenia.

Ďalší deň festivalu zaujal mladých, ale aj starších divákov svojou prezentáciou “Kúzelná fyzika”  Mgr. Michal Figura, ktorý výborným spôsobom pomocou hravých pokusov popularizuje základné fyzikálne zákony a presviedča žiakov, že učiť sa fyziku môže byť veľmi zaujímavé a určite dôležité a prospešné aj v bežnom živote. Po premietaní súťažných filmov sa hovorilo aj o histórii, súčasnosti a budúcnosti planetárií – Mgr. M. Vidovenec a kol. Petr Horálek potom v podrobnej prezentácii vyrozprával príbehy o vzniku svojich najlepších fotografií.  Spoločnosť KVANT potom predviedla svoju laserovú show. Jasná nočná obloha počas trvania festivalu navyše umožňovala aj pozorovanie nebeských objektov pomocou astronomických ďalekohľadov.

Posledný deň – Grygar a Bella
Posledný deň festivalu pritiahol do kinosály KSC Fontána najväčšie množstvo divákov. Niet sa čomu diviť, nakoľko už ráno o 09:00 prišiel do sály RNDr. Jiří Grygar, CSc., ktorý s jemnou nostalgiou zaspomínal ako v bratislavskom štúdiu Československej televízie vznikal legendárny seriál „Okná vesmíru dokorán“ v spolupráci s Janou Plichtovou a Vladimírom Železným. Potom nasledovala prednáška o najdôležitejších kozmických misiách, ktoré vniesli nové svetlo do chápania nášho okolitého, zložitého a krásneho vesmíru.

Ďalším hitom festivalu sa stala prítomnosť prvého a zatiaľ aj jediného slovenského kozmonauta plk. Ing. Ivana Bellu. Hovoreným slovom dokázal zaujať celú kinosálu počas dvoch hodín rozprávaním o tréningu na misiu a o samotnej 27. expedícii rusko-francúzsko-slovenskej posádky na medzinárodnú stanicu Mir. Bella strávil v kozmickom priestore 7 dní, 21 hodín, 56 minút, čo na dnešné pomery nie je až tak dlhý čas, no napriek tomu mu tento let priniesol množstvo zážitkov a neoceniteľných skúseností, o ktoré sa dokáže neobyčajne pútavo podeliť s poslucháčmi akéhokoľvek veku. Budúci rok vo februári si pripomenieme 20 rokov od tohto, pre Slovensko, historického letu.

Ocenenia Astrofilmu a Csereho cena
Konečne sa priblížila vytúžená chvíľa, keď nastal čas na odovzdanie cien. Cenu generálneho riaditeľa Slovenskej ústrednej hvezdárne získal film „Šaľeny vesmír“ a z rúk kozmonauta Ivana Bellu ju prevzali astronómovia z Hvezdárne v Michalovciach. Cenu primátora Piešťan si prevzal RNDr. Peter Kaňuk z CVČ Domino v Košiciach.

Podobne ako po minulé roky sa Genius loci Astrofilmu stal veľmi vhodným miestom aj pre udeľovanie Csereho ceny SAS pri SAV. Táto cena sa udeľuje iba členom SAS pri SAV za najlepšiu populárno-vedeckú činnosť. Na Cenu boli v roku 2018 nominovaní Bc. Peter Kráčalík z Bratislavy, Mgr. Peter Zimnikoval z Banskej Bystrice a RNDr. Pavol Rapavý z Rimavskej Soboty. Komisia ad hoc posúdila jednotlivé nominácie a na základe hlasovania pre udelenie Ceny bol vybraný RNDr. Pavol Rapavý. Cenu spolu s vecným darom odovzdali ocenenému predseda SAS pri SAV RNDr. Ladislav Hric, CSc. a vedecký tajomník SAS pri SAV doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD. Srdečne gratulujeme. Posledným bodom programu festivalu bola svetová premiéra filmu „Prvý človek“. Film je oslavou projektu Apollo a pristátia prvého pozemšťana na inom kozmickom telese, na Mesiaci v predstihu pred 50. výročím, ktoré pripadá na 20. júl 2019.

Skutočne veľkolepé zakončenie festivalu, za čo patrí organizátorom veľká vďaka. Samozrejme vďaku treba vyjadriť aj za nabitý program počas celého trvania festivalu.