100 rokov pod jednou oblohou

V roku 2019 IAU oslávi 100. výročie svojho založenia množstvom podujatí a aktivít, ktoré bude organizovať spolu s astronomickými ústavmi, univerzitami, hvezdárňami, planetáriami, vedeckými centrami a ďalšími inštitúciami a organizáciami na celom svete. Na tieto podujatia sú srdečne pozvaní astronómovia amatéri i profesionáli, pedagógovia, široká verejnosť všetkých vekových kategórií. A predovšetkým mládež, ktorá bude prinášať ľudstvu poznatky a inšpiráciu v tom nasledujúcom storočí.

Web iau100.sk bude slúžiť ako informačný hub o všetkých podujatiach a akciách venovaných oslavám 100. výročia založenia IAU. Záujemcovia tu nájdu informácie o pripravovaných a prebiehajúcich aktivitách organizovaných IAU na medzinárodnej úrovni, ako aj o podujatiach, ktoré pripravili astronomické inštitúcie, organizácie a ďalšie subjekty na Slovensku.

Zároveň uvítame, keď sa prostredníctvom stránok iau100.sk a tiež špeciálneho FB profilu organizátori, ako aj účastníci podelia o svoje zážitky, dojmy, postrehy a fotografie z jednotlivých akcií a prispejú tak k oslave 100 rokov pod jednou oblohou.