100 hodín astronómie

Medzinárodná astronomická únia (IAU) bude v roku 2019 oslavovať 100. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti pripravuje mnoho aktivít a podujatí, ktoré budú oslavou storočia naplneného úžasnými astronomickými objavmi.

Jednou z týchto aktivít je aj projekt 100 hodín astronómie, ktorý je naplánovaný na 10. – 13. januára 2019. Počas štyroch dní a nocí sú pozvaní všetci astronómovia profesionáli i amatéri, nadšenci astronómie, ako aj široká verejnosť, aby sa podelili o svoje vedomosti a nadšenie pre vesmír tým, že sa zúčastnia na plánovanom podujatí alebo aby zorganizovali svoje vlastné ako súčasť tejto celosvetovej iniciatívy.

Na výber je pestrá paleta možných aktivít a podujatí pre širokú verejnosť: pozorovania dennej či nočnej oblohy pomocou astronomických ďalekohľadov, prednášky, premietanie filmov, uvedenie špeciálnych programov, výstavy, umelecké či školské projekty, výlety a mnoho ďalších. Do organizácie sa môže zapojiť ktokoľvek: od astronomických inštitúcií a univerzít, cez hvezdárne a planetária až po astronomické spoločnosti, kluby, občianske združenia a jednotlivých nadšencov pre astronómiu.

Keďže pozorovacie podmienky môžu limitovať podujatia organizované v rámci projektu 100 hodín astronómie, veľmi vítanými budú odborníci z rôznych oblastí astronómie, ktorí sa podelia so svojimi znalosťami, ako aj zápalom pre vesmírny výskum so širokou verejnosťou počas prednášok a seminárov organizovaných v rámci tejto celosvetovej iniciatívy. Práve takéto podujatia totiž môžu pritiahnuť pozornosť mladých ľudí a inšpirovať ich k ďalšiemu štúdiu, ako aj kariére v astronómii.

Podujatie je možné zaregistrovať prostredníctvom online formulára a organizátori iniciatívy 100 rokov IAU na Slovensku zabezpečia jeho zverejnenie ako v oficiálnom kalendári IAU100, tak aj na slovenských stránkach venovaných tejto iniciatíve. Registrácia podujatí je otvorená pre všetkých nadšencov astronómie. Nezáleží na tom, či to bude hodinová prednáška, niekoľko hodinové pozorovanie objektov nočnej oblohy alebo sto hodín trvajúci maratón astronomických filmov. Všetky podujatia však musia rešpektovať hlavný cieľ iniciatívy IAU100, ktorým je propagácia  kľúčovej úlohy astronómie pre rozvoj, výchovu, vzdelávanie a diplomaciu.

Aktuálne informácie o projekte 100 hodín astronómie, ako aj zoznam podujatí organizovaných na Slovensku možno nájsť na našej stránke venovanej tomuto projektu.