Vyhodnotenie 8. ročníka fotosúťaže Svieťme…

8. ročník medzinárodnej fotografickej súťaže “Svieťme si na cestu…nie na hviezdy”, ktorá je zameraná na problematiku svetelného znečistenia už má svojich ocenených. Slovenskú astronomickú spoločnosť, ktorá je jej spoluvyhlasovateľom teší, že počet autorov je stabilný a kvalita zaslaných fotografií má  stúpajúcu tendenciu. Z fotosúťaže je priebežne aktualizovaná výstava, ktorá je záujemcom k dispozícii.

Výsledky fotosúťaže sú TU.