Vyhodnotenie 9. ročníka fotosúťaže Svieťme si na cestu…nie na hviezdy

9. ročník medzinárodnej fotografickej súťaže “Svieťme si na cestu…nie na hviezdy”, ktorá je zameraná na problematiku svetelného znečistenia už má svojich ocenených. Slovenskú astronomickú spoločnosť pri SAV, ktorá je jej spoluvyhlasovateľom teší, že počet autorov je stúpajúci, čo svedčí o záujem o túto problematiku zvlášť u mladej generácie. Výsledky fotosúťaže sú TU.