Slovenská exoplanéta sa bude volať Kráľomoc a jej materská hviezda Chasoň

Medzinárodná astronomická únia (IAU) zorganizovala v rámci osláv 100. výročia svojho založenia celosvetový projekt IAU100 NameExoWorlds, ktorý dal možnosť všetkým krajinám sveta pomenovať vybrané exoplanéty a ich materské hviezdy.

Viac ako 110 krajín využilo túto príležitosť a prostredníctvom národných kampaní umožnili širokej verejnosti navrhnúť a potom hlasovať za vybrané pomenovania. Aj Slovensko sa zapojilo do tohto projektu a víťaznou témou sa stali staroslovenské pomenovania telies Slnečnej sústavy. Exoplanéta HAT-P-5b odteraz ponesie meno Kráľomoc a jej materská hviezda Chasoň.

V posledných rokoch astronómovia objavili tisíce planét a planetárnych systémov obiehajúcich okolo blízkych hviezd. Niektoré sú malé a skalnaté ako Zem, zatiaľ čo iné sú plynné obry ako Jupiter. Je veľmi pravdepodobné, že väčšinu hviezd vo vesmíre by mohli obiehať planéty, a že niektoré z nich môžu mať vlastnosti podobné Zemi. Ak uvážime koľko je asi planét v Galaxii spolu s prítomnosťou prebiotických zlúčenín všade vo vesmíre, zdá sa, že existencia mimozemského života je celkom pravdepodobná.

V rámci osláv svojej storočnice IAU ponúkla každej krajine na svete možnosť prostredníctvom národných súťaží, do ktorých sa mohla zapojiť široká verejnosť, pomenovať jeden vybraný exoplanetárny systém. Do projektu IAU100 NameExoWorlds sa zapojilo viac ako 780 000 ľudí z vyše 110 krajín sveta, medzi ktorými bolo aj Slovensko. Po prvý krát v histórii tak Slovenky a Slováci dostali možnosť pomenovať exoplanétu a jej materskú hviezdu.

Výsledky projektu IAU100 NameExoWorld boli oznámené na slávnostnom podujatí, ktoré sa konalo 17. decembra 2019 v Salle Casini na Observatóriu v Paríži. Celosvetovo bolo zaslaných vyše 360 000 návrhov pomenovaní exoplanét a ich materských hviezd. Z týchto návrhov národné komisie vybrali tie najlepšie, za ktoré potom hlasovalo viac ako 420 000 ľudí. „IAU s potešením sledovala široký medzinárodný záujem, ktorý projekt IAU100 NameExoWorlds vyvolal,“ poznamenala zvolená prezidentka IAU Debra Elmegreen. „Je potešiteľné, že toľko ľudí na celom svete pomohlo vybrať názvy pre planetárne systémy, ktoré majú zmysel pre ich kultúru a dedičstvo. Toto úsilie nám pomáha spojiť nás všetkých v našom výskume vesmíru.“ Zároveň to bola skvelá možnosť predstaviť krásy a záhady vesmíru širokej verejnosti a tiež zvýšiť záujem mladých ľudí o vedu a aktívne spoznávanie sveta.

Riadiaci výbor IAU100 NameExoWorlds pre našu krajinu vybral exoplanétu s označením HAT-P-5, ktorá obieha okolo hviezdy podobnej Slnku nachádzajúcej sa vo vzdialenosti 990 svetelných rokov. Ide o planétu, ktorá sa podobá na Jupiter, je len o 6% ťažšia, obehne však okolo svojej hviezdy za 2,8 dňa.

Do prvého kola súťaže IAU100 NameExoWorlds  Slováci prihlásili takmer 540 návrhov. Národná komisia zo zaslaných návrhov vybrala 12 dvojíc pomenovaní, o ktorých verejnosť na Slovensku mala možnosť hlasovať v druhom kole. Následne sme hlasovanie vyhodnotili a výsledky zaslali riadiacemu výboru IAU, ktorý rozhodol o prijatí víťazného návrhu ako oficiálneho pomenovania telies slovenského exoplanetárneho systému.

Víťaznou témou sa stali staroslovenské pomenovania telies Slnečnej sústavy. Slovenská exoplanéta HAT-P-5b odteraz ponesie meno Kráľomoc a jej materská hviezda Chasoň. Autorom víťazného návrhu je Miroslav Mesaroš. Tieto pomenovania budú používané spoločne s existujúcim vedeckým označením, s náležitým uznaním autorovi návrhu. Druhou v poradí bola téma Postavy zo slovanskej mytológie (Svarog a Vesna), treťou Typické slovenské pokrmy (Parenica a Haluška). Chasoň a Kráľomoc však vyhrali s prehľadom, keď získali vyše 800 z celkového počtu takmer 2 200 prijatých hlasov.

Slovenská exoplanéta HAT-P-5b sa premieta do súhvezdia Lýra, neďaleko druhej najjasnejšej hviezdy severnej hviezdnej oblohy Vega. Jej materská hviezda je z nášho územia pozorovateľná počas celého leta aj malými ďalekohľadmi. Samotnú exoplanétu však zatiaľ nie je možné pozorovať ani tými najväčšími ďalekohľadmi na svete. Počas pozorovaní krás nočnej oblohy nezabudnite, že exoplanéta HAT-P-5b a jej materská hviezda nesú slovenské mená Kráľomoc a Chasoň.