Otvorenie 14. ročníka AO v r. 2020

Vážení študenti, pedagógovia a všetci záujemcovia o astronómiu, určite už netrpezlivo očakávate vyhlásenie ďalšieho ročníka Astronomickej olympiády (AO) na Slovensku. Týmto oznámením otvárame v poradí už 14. ročník AO a na stránku dávame úlohy 1. kola v kategórii stredné školy pre rok 2020. Krátke zamyslenie nám hovorí, že tento ročník AO je prelomovým v tom, že vy študenti, ktorí sa zapojíte do riešenia tohtoročných úloh, ste v čase založenia tradície AO ešte nechodili do školy. Práve počas trvania AO ste prejavili záujem o fyziku, matematiku a samozrejme aj o astronómiu a zbierate odvahu zabojovať o postup do finále a niektorí aj o postup na Medzinárodnú olympiádu z astronómie a astrofyziky (IOAA), ktorá bude tohto roku opäť po 5 rokoch na južnej pologuli. Konkrétne vo vzdialenej Kolumbii. Spomíname to, lebo dobrá znalosť južnej oblohy bude pre súťažiacich nevyhnutnosťou.

Riešenia príkladov prvého kola od vás, študentov stredných škôl, potrebujeme mať k dispozícii do 6. 4. 2020. Prosím vás, aby ste vaše riešenia posielali iba elektronicky na adresu olympiády ao@ta3.sk Pri riešení príkladov uveďte na každom liste meno riešiteľa, adresu trvalého bydliska, názov a adresu školy, dátum narodenia a aj emailovú adresu, na ktorú budú zasielané informácie pre každého úspešného riešiteľa.

Finále AO už tradične finančne aj personálne zabezpečuje Slovenská ústredná hvezdáreň (SÚH) v Hurbanove a Slovenská astronomická spoločnosť (SAS) pri SAV. Celoslovenské finálové kolo sa opäť uskutoční v Krajskej hvezdárni a planetáriu Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom v dňoch 21. a 22. apríla 2020. Všetkých úspešných riešiteľov (ktorí získajú najmenej polovicu maximálneho počtu bodov) 1. kola pozveme do Žiaru nad Hronom. Všetci sa stretneme v Hoteli Luna okolo 14:00 hod, kde sa ubytujeme. Príklady sa budú riešiť od 15:30 vo hvezdárni, preto v prípade meškania spojov, je potrebné prísť priamo do hvezdárne.

Náklady, spojené s pobytom účastníkov v Hoteli Luna uhradí všetkým SÚH v Hurbanove a občerstvenie vo hvezdárni zabezpečí SAS pri SAV.

Treba pripomenúť, že na základe pravidiel AO sa 5 najlepších úspešných riešiteľov finálového kola zúčastní Medzinárodnej olympiády z astronómie a astrofyziky (IOAA).

Želáme všetkým odvahu zabojovať o účasť na 14. IOAA.