Otvorenie 15. ročníka AO v r. 2021

    Vážení študenti, pedagógovia a všetci záujemcovia o astronómiu, určite už netrpezlivo očakávate vyhlásenie ďalšieho ročníka Astronomickej olympiády (AO) na Slovensku. Týmto oznámením otvárame v poradí už 15. ročník AO a na stránkach Slovenskej astronomickej spoločnosti (SAS) pri SAV zverejňujeme úlohy 1. kola v kategórii stredné školy pre rok 2021.

Treba si ešte pripomenúť, ako prebiehala AO v minulom roku, ktorý bol, žiaľ, veľmi výnimočným, nakoľko Koronavírus SARS-CoV-2 úplne zmenil život nielen nám astronómom, ale obmedzil všetky aktivity na celom svete. Z toho dôvodu sme finálové kolo v apríli museli realizovať elektronicky. Podrobnejšie informácie sme uviedli v časopise KOZMOS. Najviac nás však mrzelo, že pandemická situácia sa nezlepšovala ani v ďalších mesiacoch a organizátori 14. Medzinárodnej olympiády z astronómie a astrofyziky (IOAA) museli jej realizáciu presunúť do online priestoru. Naši študenti tak prišli o cenné zážitky v Kolumbii, kde sa olympiáda mala konať.

Dobrou správou pre tohtoročných účastníkov AO je fakt, že kolumbijskí organizátori dokázali presunúť prostriedky na tento rok. Predpokladajú, že v septembri tohto roku privítajú v Bogote účastníkov tohtoročnej IOAA. Opäť po 6 rokoch bude olympiáda na južnej pologuli, takže dobrá znalosť južnej oblohy bude pre súťažiacich nevyhnutnosťou.

Riešenia príkladov prvého kola AO 2021 od vás, študentov stredných škôl, potrebujeme mať k dispozícii do 7. apríla 2021. Prosím vás, aby ste vaše riešenia posielali iba elektronicky na adresu olympiády ao@ta3.sk Pri riešení príkladov uveďte na každom liste meno riešiteľa, adresu trvalého bydliska, názov a adresu školy, dátum narodenia a aj emailovú adresu, na ktorú budú zasielané informácie pre každého úspešného riešiteľa. Zatiaľ nie je známe, či Celoslovenské finálové kolo AO, ktoré bude v druhej polovici apríla, zorganizujeme prezenčne alebo opäť elektronicky. Informácie budú zverejnené na stránke AO. Veríme však, že do septembra sa situácia zlepší a najlepší študenti-astronómovia z celého sveta sa stretnú pod južnou oblohou v Kolumbii.

Finále AO už tradične finančne aj personálne zabezpečuje Slovenská ústredná hvezdáreň (SÚH) v Hurbanove a SAS pri SAV. Na základe pravidiel AO sa 5 najlepších úspešných riešiteľov finálového kola zúčastní IOAA.

Želáme všetkým odvahu zabojovať o účasť na IOAA v Kolumbii.

Hurbanovo, 20. januára 2021
RNDr. Ladislav Hric, CSc. predseda VV AO na Slovensku