Opustil nás dlhoročný priateľ a kolega Pavel Bakala

Pavel Bakala pracoval od roku 2006 na Sliezskej univerzite v Opave  ako vedecký pracovník Ústavu fyziky a Výskumného centra počítačovej fyziky a spracovania dát. V rokoch 2012-2017 zastával funkciu prodekana Filozofickoprírodovedeckej fakulty. Venoval sa najmä teoretickej a počítačovej fyzike, numerickému modelovaniu dát a v neposlednom rade tiež popularizácii vedy. Opustil nás vo veku iba 52 rokov.

Vo vedeckej sfére veľmi úzko spolupracoval s inštitúciami po celom svete, bol autorom viac ako 50 vedeckých článkov v medzinárodne uznávaných odborných časopisoch a konferenčných zborníkoch a tiež častým účastníkom veľkých vedeckých konferencií a workshopov. Vytvoril počítačový kód LSD, ktorý zobrazoval svet tak, ako by vyzeral v blízkosti čiernej diery. V poslednej dobe sa venoval štúdiu možnosti existencie života v okolí čiernych dier, pohybu hmoty v extrémnom gravitačnom poli a ďalším témam súčasnej astrofyziky. Niektoré výsledky, na ktorých sa Pavol podieľal, komentovali takí velikáni súčasnej fyziky akými sú Kip Thorne, Lawrence Krauss, či Avi Loeb. Jeho práce zaznamenali ohlasy aj v popularizačných médiách (napr. New Scientist, BBC Science Focus, ScienceMag). Veľmi dôležitou sa pre neho stala spolupráca a realizácia vedeckých projektov s prof. Luigim Stellom z Rímskeho observatória a doc. Mauriziom Falangom zo švajčiarskeho Medzinárodného inštitútu pre výskum vesmíru.

Dlhodobo sa výrazne angažoval aj vo výučbe a napriek občas svojráznym metódam dokázal v študentoch vyvolať záujem o vedeckú prácu, povzbudiť ich a motivovať tak, že sa potom skutočne vydali na akademickú dráhu. Svojim študentom sa intenzívne venoval a podporoval ich. Viedol mnoho bakalárskych a diplomových prác, zapájal študentov do náročných vedeckých projektov a vždy pre nich predstavoval oporu. Význam jeho práce sa odráža nielen v jeho úspechoch, ale aj úspechoch jeho študentov.

Pavel bol tiež pravidelným účastníkom Konferencií o úspechoch v stelárnej astronómii, ktoré sa tradične konajú na Bezovci neďaleko Piešťan. Účastníkov týchto stretnutí vedel zaujať nielen zaujímavými prednáškami o vedeckých problémoch, na ktorých práve pracoval, ale aj zabaviť svojráznym humorom. Naposledy sme mali možnosť vypočuť si jeho prednášku “Môže existovať život v okolí čiernych dier?” počas online konferencie Bezovec 2020 – Astronomický výskum na Slovensku začiatkom októbra minulého roka.

Pavle, budeš nám chýbať!