Dni Maximiliána Hella

V minulom roku uplynulo 300 rokov od narodenia významného slovenského rodáka Maximiliána Hella. Nakoľko pandemická situácia nedovoľovala zorganizovať plánované kultúrno-spoločenské podujatie, rozhodli sa organizátori preniesť časť aktivít do virtuálneho priestoru.

V rámci projektu „Dni Maximiliána Hella“ sa tak 12. mája 2021 konala online konferencia, venovaná Maximiliánovi Hellovi, nášmu významnému učencovi  18. storočia. Konferencia bola predovšetkým určená odbornej ale i laickej verejnosti.

V úvode konferencie zazneli pozdravy a privítanie tak od verejných a štátnych činiteľov, ako aj od partnerov a sympatizantov konferencie z rôznych krajín. Program pokračoval hlavne príspevkami slovenskej a nórskej strany, nakoľko projekt bol podporený Nórskym finančným mechanizmom.

Na konferencii odzneli zaujímavé informácie o živote a diele Maximiliána Hella, jeho neobyčajnej expedícii za polárny kruh, doplnené o životopisné údaje Jána Šajnoviča (Hellovho vedeckého asistenta) a Hellove ozveny v súčasnej dobe. Zaujímavým príspevkom bola aj faktografia o jezuitoch a tereziánskom osvietenstve, o období, v ktorom žil Maximilián Hell. Program bol obohatený o videoklipy nórskej hudobnej skupiny Vimarida.

V rámci programu konferencie bola vyhodnotená aj žiacka výtvarná súťaž „Hellove hviezdy“, tvorená prácami žiakov základných škôl zo Slovenska, Maďarska a Nórska.

Konferenciu finančne podporil aj Banskobystrický samosprávny kraj a Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV.

Priebeh konferencie je zaznamenaný na nasledovných internetových adresách:

https://youtu.be/TKZrxQYLwqs     slovenská verzia

https://youtu.be/d2AVtlZK4no      anglická verzia