100 hodín astronómie 2021

V termíne od 1. do 4. októbra 2021 Úrad pre popularizáciu astronómie Medzinárodnej astronomickej únie (IAU Office for Astronomy Outreach) pokračoval v tradícii organizovania celosvetového projektu 100 hodín astronómie. Tohtoročné podujatia sa uskutočnili na tému „Spolu pod jednou oblohou“, pričom inšpiráciu čerpali z toho ako sa astronomická komunita spojila v čase, keď fyzický kontakt nebol a na mnohých miestach stále nie je možný.

Úrad pre popularizáciu astronómie vyzval globálnu astronomickú komunitu, aby počas 100 hodín v uvedenom termíne zorganizovala rôzne podujatia, prezenčne či online, v súlade s miestnymi epidemiologickými obmedzeniami a zdravotníckymi pokynmi. Konali sa rôzne astronomické aktivity, vrátane stretnutí profesionálnych a amatérskych astronómov, aktivít podnecujúcich kritické myslenie mládeže, ako aj ľudí všetkých vekových skupín a podujatí zvyšujúcich povedomie o dôležitosti prirodzene tmavej oblohy. Aktivity mali rôznu formu: od virtuálnych prehliadok, rozhovorov, pozorovaní objektov dennej a nočnej oblohy, prednášok, až po kreatívne umelecké projekty.

Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV (SAS pri SAV) v spolupráci s Centrom voľného času v Košiciach a Prírodovedeckou fakultou Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach zorganizovala v rámci 100 hodín astronómie dve aktivity.  V piatok 1. októbra 2021 sa konala prednáška Róberta Barsu, predsedu Sekcie astronomickej fotografie SAS pri SAV a SZA s názvom Za (slnečnou) korónou do Čile.

Róbert nám v rámci prednášky zaujímavým spôsobom porozprával ako sa skupinka ostrieľaných astronómov zo Slovenska vydala počas nepriazni spôsobenej jednej korónou na druhý koniec sveta za tou najkrajšou korónou, akú môže človek zažiť – pozorovateľnou počas úplného zatmenia Slnka. A to do krajiny, ktorá je okrem iného známa vďaka veľmi tmavej oblohe, čím ju označujeme ako taký raj astronómov – Čile. Kvôli epidemiologickým opatreniam sa prednáška konala v hybridnom móde, v Centre voľného času v Košiciach sa zišlo 7 účastníkov, ďalších 19 bolo pripojených prostredníctvom online systému Prírodovedeckej  fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.

V pondelok 4. októbra 2021 sa konala prednáška Lei Szakszonovej z Astronomického klubu Pallas, ktorý pôsobí pri Centre voľného času v Košiciach. V prednáške s názvom Ako sa ženy dostali do vesmíru Lea zaujímavým spôsobom predstavila osudy významných kozmonautiek a astronautiek, hovorila o prístupe ku ženám v kozmonautike v minulosti a v súčasnosti a tiež o dôležitosti žien pri dlhodobých misiách či pri kolonizácii vesmíru. Prednáška sa tiež konala hybridným spôsobom, online bolo pripojených 10 účastníkov. Prednáška sa zároveň konala na začiatku Svetového týždňa kozmonautiky (4. – 10. októbra 2021), ktorý v tomto roku nesie podtitul Ženy vo vesmíre.

Okrem prednášok mali možnosť návštevníci Centra voľného času v Košiciach vidieť ukážku oblohy v rámci programu Hviezdy v planetáriu a tiež pozorovať objekty večernej a nočnej oblohy nad Košicami.

Záznamy oboch prednášok je možné si pozrieť na stránke konferenčného systému Prírodovedeckej  fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.