Európska noc výskumníkov 2021

Tradične sa aj na Slovensku konal už 15. ročník Európskej noci výskumníkov pod gesciou Slovenskej organizácie pre výskumné a vývojové aktivity SOVVA. Hoci kvôli pandémii sa väčšina aktivít presunula do online priestoru, boli aj také, kde sa vedci mohli záujemcom predstaviť naživo.

Medzi aktivitami sa po minuloročnej premiére opäť objavil aj projekt „Navštív svoju školu – Spoznaj svojho vedca“. Pre vedcov a výskumníkov je to možnosť, ako sa vrátiť do svojej bývalej školy a pripomenúť si študentské časy. Naopak pre školy a učiteľov je to príležitosť nájsť si svojich absolventov a pozvať ich na prednášku.

Člen Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV astronóm Ľubomír Hambálek z Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici navštívil svoju základnú školu J. C. Hronského v Šali, kde žiakom siedmeho až deviateho ročníka porozprával o výskume exoplanét, ktorý prebieha aj u nás na Slovensku.