Astrofilm 2021

V dňoch 12. – 14. októbra 2021 sa v Kultúrno spoločenskom centre Fontána v Piešťanoch konal už 15. ročník Medzinárodného filmového festivalu Astrofilm 2021. Hlavným organizátorom tohto úspešného podujatia je Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove, na organizácii sa tiež podieľalo mesto Piešťany, Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany a ako partneri Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV a Slovenský zväz astronómov.

Do súťaže filmov s astronomickou tématikou sa tohto roku prihlásilo 7 snímok: dokument venovaný problematike svetelného znečistenia Vo svetle noci, vedecká rozprávka GrandPa & Zoe – Mission: Light, v ktorej hlavní protagonisti dievčatko Zoe a jej dedko zažívajú napínavé dobrodružstvo a popritom nevtieravým spôsobom vysvetľujú detskému divákovi podstatu svetla, dokument venovaný 60. výročiu prvého kozmického letu J. A. Gagarina Prvý v kozme, dokument o pôvode chemických prvkov a možnostiach existencie života vo vesmíre Life’s question, dynamická snímka zachytávajúca krásu nočnej oblohy Nezastaviteľná noc, detský vzdelávací program do planetária Travelling with light a dokument o význame nepilotovanej kozmonautiky Satelix.

Slávnostný krst knihy Zdeňka Bardona – Bačkorový astronóm na cestách za tmou.

Organizátori pre návštevníkov pripravili aj bohatý sprievodný program. V utorok Mária Galová vo svojej prednáške zhrnula 15 úspešných rokov medzinárodného filmového festivalu Astrofilm a Marián Vidovenec pripomenul 150 rokov existencie hvezdárne v Hurbanove. Tejto prednáške predchádzala aj projekcia filmu venovaného tomuto významnému výročiu. Na záver utorkového programu sa konal slávnostný krst knihy Zdeňka BardonaBačkorový astronóm na cestách za tmou spojený s autogramiádou.

Po projekcií súťažných astronomických filmov program festivalu v stredu poobede pokračoval prednáškou Patrika Čechvalu venovanej astronomickým hoaxom a konšpiračným teóriám. Po projekcií dokumentárneho filmu Vo svetle noci nasledovala beseda s protagonistami tohto dokumentárneho filmu venovaného veľmi aktuálnemu problému svetelného znečistenia. Besedu moderoval Pavol Rapavý a o negatívnych dopadoch svetelného znečistenia nielen na astronomické pozorovania, ale aj biosféru a človeka diskutovali: Juraj Tóth, Martin Kucharík a Michal Zeman. Po príjemnej diskusii mali možnosť návštevníci festivalu zhliadnuť film Proxima.

Beseda s protagonistami dokumentárneho filmu Vo svetle noci.

Aj štvrtkový program festivalu zahájila prehliadka súťažných snímok, ktoré hodnotila porota v zložení: Marián Vidovenec, Rudolf Gális a Jozef Valachovič. Významné výročie v tomto roku oslavuje aj Astronomická olympiáda. Jej predseda Ladislav Hric a Mária Hricová-Bartolomejová vo svojej prednáške zhrnuli 15 úspešných rokov tohto projektu na národnej i medzinárodnej úrovni. Veď za toto obdobie naši mladí reprezentanti získali na Medzinárodnej olympiáde z astronómie a astrofyziky 10 zlatých, 5 strieborných a 16 bronzových medailí, ďalších 16 stredoškolákov si odnieslo diplom úspešného riešiteľa. O tom ako sa skupinka ostrieľaných astronómov zo Slovenska vydala počas nepriazni spôsobenej jednej korónou na druhý koniec sveta za tou najkrajšou korónou, akú môže človek zažiť – pozorovateľnou počas úplného zatmenia Slnka, pútavým spôsobom porozprávali Róbert Barsa a Stanislav Kaniansky. Rudolf Gális zase návštevníkov festivalu zobral na virtuálnu cestu na horizont udalostí čiernej diery. Počas svojej prednášky nielen popísal podstatu a vlastnosti týchto exotických vesmírnych objektov, ale tiež detailne vysvetlil, ako ich astronómovia dokážu objavovať a študovať, keď nič ani svetlo nedokáže uniknúť z týchto gravitačných pascí.

Odovzdávanie Csereho ceny Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV, ktorej laureátom za rok 2021 sa stal RNDr. Miroslav Znášik.

Záver festivalu patril odovzdávaniu ocenení. Najskôr to bolo udelenie Csereho ceny Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV za populárno-vedeckú činnosť, čo je jediné takéto ocenenie, ktoré sa v oblasti astronómie na Slovensku udeľuje. Laureátom Csereho ceny za rok 2021 sa stal RNDr. Miroslav Znášik. Nasledovalo vyhlásenie výsledkov súťaže astronomických filmov. Ocenenie na 15. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Astrofilm 2021 získali snímky: GrandPa & Zoe – Mission: Light a Vo svetle noci. Mimoriadne nás teší, že Cenu divákov získala snímka Nezastaviteľná noc, ktorej autorom je predseda Sekcie astronomickej fotografie SAS pri SAV a SZA Róbert Barsa.

Bohatý program festivalu uzavrel generálny riaditeľ Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove Marián Vidovenec a projekcia snímky Gravitácia. Príjemné diskusie účastníkov však pokračovali do hlbokej noci. Spoločne skonštatovali, že síce ďalší úspešný ročník Medzinárodného filmového festivalu Astrofilm skončil, no už teraz sa všetci tešia na stretnutie fanúšikov astronomických filmov v Piešťanoch o rok.

 

Foto: Jozef Csipes