Astronomické úkazy 2022

Vesmír a krásy nočnej oblohy lákajú mnohých ľudí bez rozdielu veku. Zaujímavý astronomický úkaz viditeľný či už pomocou ďalekohľadu alebo bez neho, dokáže nadchnúť dieťa aj dospelého. Príroda našej planéty, obklopená majestátnym vesmírom, nám ponúka krásne čriepky okamihov nesúce v sebe čaro zážitku a poznania. Tento článok prináša výber najvýznamnejšieho z toho, čo nám obloha ponúka v roku 2022. Všetky časové údaje sú v platnom čase.

Začiatkom roka počas dlhých chladných noci sa dobre oblečení môžeme zamerať na zaujímavé objekty tmavej oblohy (deep sky objects). Sú nimi až na niekoľko výnimiek hviezdokopy, hmloviny galaxie. Zimná obloha sa považuje za najkrajšiu. Zrejme preto, že sa vyznačuje veľkým počtom jasných hviezd, ktoré sú nad obzorom hlavne počas večerných hodín. Jasných nocí nie je veľa, často sú vzácnosťou. Mnohé astronomické úkazy sa udejú nepozorované za hradbou oblakov.

Festival telies Slnečnej sústavy 4. 1. 2022. (Zdroj: Stellarium)

Už v úvode roka sa najjasnejšia z planét, pôvabná Venuša zbaví roly Večernice, aby sa vzápätí ujala úlohy jasnej Zorničky. 9. 1. bude v dolnej konjunkcii so Slnkom. Pár dní predtým 4. 1. ju v blízkostí kosáčika mladučkého Mesiaca po západe Slnka už pravdepodobne neuvidíme. V tento večer bude kosáčik Mesiaca na oblohe pod Saturnom a vpravo od Merkúru. Vľavo oveľa vyššie nad obzorom bude neprehliadnuteľný Jupiter, ktorý sa večerného stretnutia s Mesiacom zúčastní počas Troch kráľov a neskôr už ako jediná jasná večerná planéta začiatkom februára. Už malým ďalekohľadom si môžeme pozrieť priblíženia Mesiaca a Uránu. Konjunkcie budú 11. 1. (2,2°) a 7. 2. (1,5°). Pozorovanie môže byť nácvikom na zákryty planéty Mesiacom v septembri a decembri. Koncom februára možno poteší fotogenické stretnutie Mesiaca s Venušou a Marsom. Jadro kométy 19P/Borrelly v roku 2001 z diaľky 2200 km snímkovala sonda Deep Space 1. V priebehu januára a februára ju bude možné vidieť už malými ďalekohľadmi postupne vo Veľrybe, Rybách a Baranovi.

Maximum meteorického roja Kvadrantídy je predpovedané na 3. 1. 2022. (Zdroj: Stellarium)

V úvode roka nás čakajú Kvadrantídy. Tento meteorický rok má radiant v súhvezdí Pastiera v oblastí, ktorá v minulostí patrila súhvezdiu Kvadrant. Súhvezdie zrušili, názov roja Kvadrantídy zostal zachovaný. Roj sa vyznačuje krátkym trvaním. Aktívny je niekoľko dní (podľa Astronomickej ročenky 2022 od 26. 12. do 12. 1.). Maximum je predpovedané na 3. 1. o 22. hodine. Prepočítaná frekvencia počas maxima sa očakáva 120 meteorov za hodinu. Ak vyjde počasie, máme sa na čo tešiť aj vzhľadom na vhodnú fázu Mesiaca, ktorého svetlo nás rušiť nebude. Pre meteorarov sa po Kvadrantídach začína „veľká diera“, ktorá končí aprílovými Lyridami.

Astronomická jar v roku 2022 začína jarnou rovnodennosťou 20. 3. o 16. hodine a 33. minúte. Obdobie okolo tohto dátumu je vhodné na pozorovanie zvieratníkového svetla, ale aj objektov tmavej oblohy. Počas bezmesačných noci najlepšie na prelome marca a apríla si môžeme odskúšať absolvovať Messierov maratón.

Čo sa týka planét, Venuša sa bude vyskytovať ako Zornička na rannej oblohe až do októbra. V prvej polovici februára dosiahne najväčšiu jasnosť, 20. 3. bude v najväčšej uhlovej vzdialenosti od Slnka. Vtedy už jej vzhľad v ďalekohľade nebude v podobe kosáčika. Všetky vonkajšie planéty okrem Marsu postupne do 5. 5. absolvujú konjunkciu so Slnkom: Saturn 4. 2., Jupiter 5. 3., Neptún 13. 3., Urán 5. 5. 2022. V prvom polroku ich budeme môcť pozorovať prevažne na rannej oblohe, kde občas vytvoria pekné zoskupenia. Často aj s asistenciou Mesiaca. Spomeňme pekné ranné prvomájové zoskupenie. Nízko nad obzorom budú tesne pri sebe Jupiter a Venuša (konjunkcia 30. 4. večer o 22.07 h., uhlová vzdialenosť medzi planétami 0,2°). Vyššie vpravo bude Mars a Saturn.

Konjunkcia planét Venuša a Jupiter ráno 1. 5. 2022. (Zdroj: Stellarium)

V druhej polovici apríla po veľkej meteorarskej diere sa predstavia Lyridy. Meteory tohto roja budú lietať od 16. do 25. 4. Maximum sa očakáva večer 22. 4. o 22. hodine. Mesiac nás v čase maximovej noci bude rušiť až po polnoci.

Máj, mesiac lásky, ponúkne nielen pre zaľúbených a romantikov jeden z najkrajších úkazov. Úplne zatmenie Mesiaca. Nastane 16. 5. Bohužiaľ pre pozorovateľov na východe Slovenska bude Mesiac v polotieni, a keď sa začne ponárať do zemského tieňa, zapadne za obzor. Vzápätí v Košiciach skoro v tej istej minúte vyjde Slnko. Na mieste je dobrá rada: „Ak chceš vidieť zo zatmenia viac, cestuj na západ“. Ideálne až do Južnej Ameriky, prípadne aspoň na Floridu.

Astronomické leto sa začína letným slnovratom 21. 6. o 11. hodine a 13. minúte. Aj menej skúsený pozorovateľ vie, že okolo tohto dátumu máme najkratšie noci a občas sa objavia na oblohe nočné svietiace oblaky. Na prelome jari a leta nastane dvojica supersplnov. Prvý bude 14. 6. (o 13.51 h. Mesiac v splne, po polnoci o 01.20 h. Mesiac v perigeu 357 430 km od Zeme). Druhý superspln bude 13. 7. (o 11.10 h. Mesiac v perigeu 357 290 km od Zeme, o 20.37 h. Mesiac v splne).

Leto a jeseň bude v znamení postupných opozícii planét. V opozícií planéty so Slnkom a blízko nej je planéta pozorovateľná po celú noc. 14. 8. bude v opozícii Saturn, 16. 9. Neptún, 26. 9. Jupiter, 9. 11. Urán. Posledne uvedenú planétu v noci 14./15. 9. bude zakrývať Mesiac. Vstup planéty za mesačný okraj bude o 23.22 hodine, výstup o 00.26 hodine. Na pozorovanie zákrytu Uránu Mesiacom postačí aj malý ďalekohľad.

Zákryt planéty Urán Mesiacom počas noci 14./15. 9. 2022. (Zdroj: Stellarium)

Na pozorovanie meteorov ďalekohľad nepotrebujeme vôbec. Stačia bdelé pozorné oči. Veľkou výhodou je nepresvetlená obloha. Bohužiaľ počas tohto roka bude pozorovanie slávnych Perzeíd rušene nielen svetelným znečistením, ale aj svetlom Mesiaca. Aktivita roja trvá od 17. 7. do 24. 8. s maximom 12./13. 8. o 2. hodine. V čase maxima bude Mesiac krátko po splne a jeho svetlo bude rušiť po celé noci okolo maxima. To neznamená, že sa neoplatí pozerať. Jasné meteory uvidíme. Letné expedície na pozorovanie meteorov je dobré v tomto roku plánovať a prelom júla a augusta a zamerať sa aj na iné aktívne roje. Napríklad Kaprikornidy s maximom 30. 7. popoludní. Mesiac je vtedy blízko novu. Aktivita trvá od 3. 7. do 15. 8. Kaprikornidy lietajú po dlhých dráhach, sú pomalé a často vybuchujú. Jednoducho povedané lietajúce prskavky. Frekvencia nie je ani v čase maxima veľká (len 5 meteorov za hodinu). Krása čo i len jednej jasnej lietavice tohto roja stojí za to.

23. 9. o 3. hodine a 3. minúte nastáva jesenná rovnodennosť. Opäť sa vyrovnáva dĺžka dňa a noci. Zvieratníkové svetlo vďaka strmšiemu náklonu ekliptiky je lepšie viditeľné v ranných hodinách. Vo večerných hodinách sa nám naskytá pohľad na centrálnu oblasť Mliečnej cesty. V lete sme na podobný výhľad museli čakať do polnoci, počas jari do ranných hodín. S príchodom jesene sa pomaly rozlúčime so Zorničkou. Venušu opäť uvidíme ako Večernicu na sklonku roka v decembri. Ostatné planéty zostanú večer viditeľné až do konca roka. Vtedy superstar medzi planétami bude červená planéta. Ale o tom neskôr.

Isto si niektorí spomenú na úkaz roka 2021. Bolo ním u nás podľa mnohých zatmenie Slnka v júni. „Poludňové“ čiastočné zatmenie Slnka sme i vychutnali aj v Košiciach v CVČ. Podobné a opäť „poludňové“ dokonca v väčšou fázou nastane 25. 10. Dúfajme, že sa počasie nielen v Košiciach vydarí a októbrové čiastočné zatmenie Slnka budeme môcť opäť vyhlásiť za úkaz roka 2022.

Časové údaje na obrázku sú v svetovom čase. Je potrebné k ním prirátať 2 hodiny, keďže 25. 10. budeme mať ešte letný čas LSEČ.

A ako to bude od októbra do konca roku s meteormi? Od 6. do 10. 10. trvá aktivita Drakoníd. Maximum 8./9. 10. o 2. hodine. Mesiac bude takmer pred splnom, jeho svetlo bude rušiť po celú noc. Orionidy si zalietajú od 2. 10. do 7. 11. Počas maximovej noci (21./22. 10. o 19. hodine) Mesiac rušiť nebude. Počas maxima Leoníd (17./18. 11. o polnoci), svetlo Mesiaca ruší od polnoci. Aktivita roja trvá od 6. do 30. 11. A nakoniec tu máme Geminidy aktívne od 4. do 17. 12. Maximum nastáva 14. 12. o 14. hodine u nás počas dňa. Frekvenciou 120 meteorov za hodinu si teda u nás veľmi neužijeme. Navyše noci okolo maxima bude rušiť svetlo Mesiaca po splne. Je potrebné dodať, že sú aj iné roje a meteory lietajú aj počas nocí, keď nie sú aktívne spomínane roje.

Rok 2022 bude aj rokom zákrytov planéty Urán a tesných konjunkcii tejto planéty s naším najbližším vesmírnym susedom. Prvý od nás viditeľný septembrový zákryt sme už popísali. Druhý bude v predvečer Mikuláša a astronómovia ho dostanú za odmenu (ak budú dobrí) do „mikulášskej čižmy“. 5. 12. o 17.37 hodine sa Urán schová za Mesiac a viac ako hodine o 18.40 hodine spoza neho opäť vykukne.

Nakoniec po Mikulášovi 8. 12. sa nad ránom predstaví Mars. Vtedy 6.30 hodine bude v opozícii so Slnkom. V tomto čase ho napriek tomu, že bude nad obzorom a bude aj jasno, neuvidíme. Bude totiž zakrytý Mesiacom. Vstup červenej planéty za Mesiac bude o 6.07 hodine, výstup od nás už neuvidíme. Mesiac v Košiciach asi o 6.30 hodine zapadne. Celý úkaz sa odohrá v súhvezdí Býka nízko nad severozápadným obzorom. Bude dôležité nájsť si pozorovacie miesto bez terénnych prekážok. Najlepšie niekde v horách.

Prajem jasné počasie, dobré pozorovacie podmienky, príjemné ničím nerušené pozorovania hviezdnej oblohy.