Deň hvezdární a planetárií na Slovensku

TLAČOVÁ SPRÁVA 

Košice, 5. apríla 2022

Na prelome astronomickej zimy a jari si v ostatných rokoch aj na Slovensku pripomíname význam odbornej, vzdelávacej a popularizačnej činnosti hvezdární a planetárií prostredníctvom pestrej palety podujatí pre širokú verejnosť. Tohtoročný Deň hvezdární a planetárií na Slovensku, na ktorého organizácii sa podieľajú Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV a Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove, v spolupráci so Slovenským zväzom astronómov a mnohými astronomickými zariadeniami na Slovensku, sa uskutoční počas víkendu 9. – 10.  apríla 2022. Hlavným odkazom aktuálneho ročníka Dňa hvezdární a planetárií je návrat každého, kto je vesmírom a jeho tajomstvami fascinovaný, pod hviezdnu oblohu.

„Je dobrým zvykom, že posledná nedeľa zimy je aj u nás spojená s prezentáciou odbornej, vzdelávacej a popularizačnej práce hvezdární a planetárií,“ uviedol doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD., predseda Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV a dodal: „Po návštevnícky mimoriadne úspešných ročníkoch a po prestávke spôsobenej pandémiou, usporiadame 9. a 10. apríla 2022 Deň hvezdární a planetárií na Slovensku už po devätnásty krát.“

„Termíny podujatí Dňa hvezdární a planetárií sú väčšinou spojené s posledným víkendom pred jarnou rovnodennosťou, tento rok je však kvôli protipandemickým opatreniam výnimkou,“ informoval Mgr. Marián Vidovenec, generálny riaditeľ Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove a dodal: „A tak počas druhého aprílového víkendu budú mať malí i veľkí návštevníci plejády hvezdární, planetárií a ostatných astronomických inštitúcií na Slovensku možnosť vidieť výber toho najzaujímavejšieho z astronomických programov, zažiť pútavé praktické ukážky, oboznámiť sa s výsledkami odbornej činnosti, ale aj s množstvom zaujímavostí zo zákulisia astronómie a výskumu vesmíru.“

„Podujatia pripravované astronomickými zariadeniami po celom Slovensku vychádzajú z dlhoročnej tradície Európskeho dňa planetárií, ktorá bola založená v prvej polovici 90-tych rokov 20. storočia z iniciatívy pracovníkov planetária v talianskej Brescii“, uviedol Mgr. Tomáš Dobrovodský, riaditeľ Krajskej hvezdárne a planetária M. Hella v Žiari nad Hronom. Ďalej dodal: „Na organizácii tohtoročného Dňa hvezdární a planetárií na Slovensku sa podieľajú Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV a Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove, v spolupráci so Slovenským zväzom astronómov a mnohými astronomickými zariadeniami na Slovensku.“

„Hlavným odkazom aktuálneho ročníka Dňa hvezdární a planetárií na Slovensku je návrat každého, kto je vesmírom a jeho tajomstvami fascinovaný, pod hviezdnu oblohu,“ uviedol doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD. a Mgr. Marián Vidovenec doplnil: „Do projektu sa tohto roku už zapojilo 13 centier popularizácie astronómie na Slovensku, vrátane digitálnych planetárií na pevnej inštalácii, hvezdární a iných astronomických zariadení a pre všetkých návštevníkov si pripravili pestrý program.“

V prípade priaznivého počasia nebude na veľa miestach chýbať ani pozorovanie diania na oblohe pomocou astronomickej techniky, spojené so sprievodným slovom odborných pracovníkov. „Návštevníci sa môžu tešiť na pozorovanie Slnka, po zotmení objektov jarnej oblohy a predovšetkým Mesiaca v jeho pozorovateľsky atraktívnej prvej štvrti,“ informoval Mgr. Tomáš Dobrovodský.

Viac informácií o forme a časoch konania, ako aj programovej náplni jednotlivých aktivít je možné nájsť na stránke denhvezdarni.sk.

doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD.
Predseda Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach 
Tel.: +421 55 234 2241 
E-mail: rudolf.galis(zavináč)upjs.sk  

Mgr. Marián Vidovenec
Generálny riaditeľ
Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove
Tel.: +421 35 760 2484
E-mail: marian.vidovenec(zavináč)suh.sk

Mgr. Tomáš Dobrovodský
Predseda Slovenského zväzu astronómov
Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella v Žiari nad Hronom 
Tel.: +421 47 562 4708
E-mail: tomas(zavináč)planetarium.sk