Finálové kolo 16. ročníka Astronomickej olympiády 2022

Vážení študenti, pedagógovia a všetci záujemcovia o astronómiu, prvé kolo 16. ročníka Astronomickej olympiády (AO) na Slovensku v roku 2022 sa nám úspešne rozbehlo. Priblížil sa nám aj termín finálového kola, preto vás musíme podrobnejšie informovať. Žiaľ, k najväčším zmenám dochádza v organizovaní Medzinárodnej olympiády z astronómie a astrofyziky (IOAA). Už neplatí plán, o ktorom sme vás informovali pri otváraní 16. ročníka AO, IOAA sa nebude môcť konať v hlavnom meste Ukrajiny v Kyjeve.

Finálové kolo 16. ročníka AO na Slovensku sa bude konať v Slovenskej ústrednej hvezdárni v Hurbanove v dňoch 5. a 6. mája 2022. S ohľadom na vlakové spojenie začneme vo štvrtok 5. mája až o 15:00 hod v budove slnečného spektrografu. Vyhlásenie výsledkov prebehne na druhý deň pred obedom, čím finále ukončíme. Ubytovanie bude zabezpečené v blízkom penzióne a stravovanie vo hvezdárni. Najlepší piati úspešní riešitelia finálového kola sa môžu zúčastniť IOAA v Gruzínsku.

Ako sme už spomenuli, IOAA sa žiaľ nebude môcť uskutočniť na Ukrajine, aj keď naši kolegovia z Kyjeva už všetko podrobne pripravili. Našťastie pomoc ponúklo Gruzínsko, ktoré bude hostiteľskou krajinou IOAA, pričom odbornú časť olympiády zabezpečia pedagogickí a vedeckí pracovníci z Ukrajiny. Miestom konania IOAA bude kúpeľné a historické mesto Kutaisi, v západnej časti Gruzínska. Je to výhodná destinácia, nakoľko sa tu nachádza aj medzinárodné letisko a smerujú sem aj priame lety z Viedne. V Kutaisi sa stretnú všetky zúčastnené výpravy v dňoch 14. – 22. augusta 2022, aby preukázali svoje vedomosti pri riešení náročných úloh 15. ročníka IOAA. (Treba poznamenať, že medzinárodný výbor IOAA rozhodol, že súťaž v roku 2020, poznamenaná celosvetovou pandémiou, nespĺňala všetky potrebné atribúty medzinárodnej olympiády, a preto sa tento rok nezapočítal ako riadny ročník IOAA.)

Finále AO už tradične finančne aj personálne zabezpečuje Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove a Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV.

Želáme všetkým odvahu zabojovať o účasť na IOAA.

Hurbanovo, 19. 4. 2022

RNDr. Ladislav Hric, CSc. predseda VV AO na Slovensku