Katarína Maštenová jubiluje

Vo štvrtok 15. decembra 2022 sa v Prírodovednom múzeu SNM v Bratislave stretli nadšenci astronómie nielen kvôli astronomickej prednáške Alternatívne vesmírne pohony, ktorú pre návštevníkov pripravil študent magisterského štúdia astronómie a astrofyziky na FMFI UK Bc. Marek Jurčík, ale aj pri príležitosti významného životného jubilea RNDr. Kataríny Maštenovej (1952), predsedníčky Odbočky SAS pri SAV v Bratislave. Ku gratuláciám sa pripojili členovia SAS pri SAV, členovia občianskeho združenia Slovenské planetáriá a bývalí krúžkari, ktorí pôsobili pod vedením doktorky Maštenovej v rámci Astronomického úseku bývalého Parku kultúry a oddychu v Bratislave.

Katarína Maštenová je členkou Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV od roku 1975. Dlhé roky pôsobí ako predsedníčka bratislavskej odbočky, organizuje množstvo popularizačných prednášok, vedie astronomické krúžky, organizuje pozorovania a expedície za astronomickými úkazmi. Už od svojho príchodu do Astronomického úseku bola jedným z hlavných hlasov za vybudovanie planetária v Bratislave, ktoré nanešťastie naďalej v hlavnom meste chýba.

Doktorke Maštenovej prajeme všetko najlepšie, veľa zdravia a naďalej veľa tvorivých síl a nadšenia pri práci.