Zaujímavé astronomické úkazy počas roka 2023

V roku 2023 uvidíme jasné planéty vo vzájomných priblíženiach a konjunkciách s Mesiacom. Venušu, ktorú si užijeme ako Večernicu, zakryje Mesiac. Úvod roku spestria Kvadrantidy a pomerne jasná cirkumpolárna kométa. Okrem Marsu si postupne užijeme opozície všetkých vonkajších planét. Výhodné pozorovacie podmienky budú mať Lyridy, Perzeidy a Geminidy. Zaujímavý môže byť aj takmer zabudnutý meteorický roj Andromedidy.

Často zaujmú nielen astronómov a milovníkov oblohy. Na rozdiel od hviezd, na oblohe neblikajú a „blúdia“ v súhvezdiach. Vytvárajú vzájomné konjunkcie medzi sebou, s Mesiacom i s jasnými hviezdami. Často upútajú jasnosťou a ďalekohľady odhalia ich plošný vzhľad. Navyše ich môžeme pozorovať nielen počas tmavých nocí, ale aj počas súmraku. Najjasnejšie sa dajú pozorovať počas dňa. Venušu dokonca aj voľným okom. Pri ich pozorovaní nám takmer vôbec nevadí svetelný smog. Reč je o planétach, tulákoch v súhvezdiach. Ako sa nám predstavia v tomto roku?

Festival telies Slnečnej sústavy 23. 1. 2023. (Zdroj: Stellarium)

Prvé mesiace roka 2023 budú v znamení dobrej viditeľnosti trojice najjasnejších planét na večernej oblohe. Venušu nájdeme počas súmraku ako jasnú Večernicu v súhvezdiach Strelec a Kozorožec. 22. 1. večer sa stretne v tesnej konjunkcii so Saturnom. Po západe bude pred polnocou 0,3° južne od Saturnu. Večer pred konjunkciou budú obe telesá ešte na modrej oblohe spolu blízko seba. O deň neskôr sa k nim pridá aj Mesiac. Pri svojom rýchlom pohybe súhvezdiami zverokruhu sa Večernica stretne s ďalšími planétami v neskorších mesiacoch: 15. 2. – 0,1° južne od Neptúna, 2. 3. – 0,5° severne od Jupitera, 31. 3. – 1,2° severne od Uránu. 

So Saturnom sa začiatkom roka na oblohe rozlúčime, lebo 16. 2. bude v konjunkcii so Slnkom. Jupiter nájdeme v januári Rybách. Nejaký čas okolo polovice februára bude v severnej časti súhvezdia Veľryba. V peknom priblížení s mladým Mesiacom bude 22. 2. Mars bude robiť spoločnosť pozorovateľom večer až do júla. To by sme mali patrične využiť hlavne v úvode roka, keď bude ešte dosť jasný. Večer 31. januára o 20:45 bude 0,9° od Mesiaca. Na rannej oblohe ho môžeme očakávať až v budúcom roku.

Venuša, Mesiac a Jupiter na večernej oblohe 22. 2. 2023. (Zdroj: Stellarium)

V prípade vnútorných planét Merkúr a Venuša je z hľadiska viditeľnosti dôležitá ich uhlová vzdialenosť (elongácia) od Slnka. Elongácie planéty Merkúr nastávajú častejšie ako v prípade Venuše. Nie sú však vždy pozorovateľsky výhodné. V tomto roku si Merkúr môžeme najlepšie vychutnať večer v polovici marca a ráno v druhej polovici septembra. 

Venušu ako Večernicu uvidíme do začiatku augusta, 13. 8. absolvuje dolnú konjunkciu so Slnkom. V zapätí, ešte počas augusta, bude Zorničkou. Na rannej oblohe ju uvidíme do konca roka. Jej najväčšia východná elongácia so Slnkom (45°), a teda aj jej najdlhšia večerná viditeľnosť, nastane 4. júna. V najväčšej západnej elongácii (46°) bude 23. októbra. Nasledujúci mesiac, 9. 11. sa na dennej oblohe udeje jej zákryt Mesiacom. Pre pozorovateľov z Košíc bude prebiehať vstup za osvetlený okraj Mesiaca od 11:04, výstup spoza tmavého okraja od 12:20 (časové údaje sú v SEČ). Mesiac bude v podobe kosáčika v tvare písmena C, fáza Venuše bude pripomínať poslednú štvrť Mesiaca. Tento úkaz bude určite jedným z top úkazov roka 2023.

Zákryt Venuše Mesiacom 9. 11. 2023. (Zdroj: Stellarium)

Pre vonkajšie planéty sú dôležité ich opozície so Slnkom. Plynní obri Saturn a Jupiter budú postupne v čoraz väčšej uhlovej vzdialenosti. Saturn absolvuje opozíciu 27. augusta, Jupiter o viac ako dva mesiace neskôr 3. novembra. Večer ich teda spolu dobre uvidíme až koncom roka. Zaujímavý bude pohľad na prstence Saturnu. Budú viac „zatvorené“ ako v minulom roku. V čase okolo konjunkcií obrov so Slnkom ich nebude možné pozorovať (Saturn 16. 2., Jupiter 11. 4.).

Teleskopické planéty budú v opozícii koncom leta a v jeseni: Neptún 19. septembra, Urán 13. novembra. V čase okolo ich konjunkcie so Slnkom ich tiež nebudeme môcť pozorovať (Neptún 15. 3., Urán 5. 5.).

V tomto roku nastane dvojica zatmení Slnka a Mesiaca. Ani jedno zo slnečných od nás nebude viditeľné. Hybridné zatmenie Slnka uvidia 20. 4. v juhovýchodnej Ázii a Austrálii. Prstencové 14. 10. si užijú v severnej, strednej a južnej Amerike. Z polotieňového zatmenia Mesiaca 5. mája od nás uvidíme iba záver. Mesiac vyjde po najväčšej fáze zatmenia (19:24 LSEČ) o 19:54 h. Výstup z polotieňa bude o 21:31. Druhé zatmenie Mesiaca 28. 10. bude čiastočné, s malou fázou (0,122). Uvidíme ho v celom priebehu. O 20:02 začiatok vstupu do polotieňa, 21:35 začiatok vstupu do tieňa, 22:15 najväčšia fáza, 22:53 koniec čiastočného zatmenia, 00:26 koniec polotieňového zatmenia. Údaje sú v LSEČ a platia pre Košice.

Počas noci 30./31. 8. 2023 si užijeme „modrý“ superspln Mesiaca.

Pozorovateľov slnečných škvŕn poteší nárast ich počtu vo fotosfére. Nie je vylúčený ani výskyt viditeľnosti polárnej žiary z nášho územia. Maximum slnečnej aktivity sa očakáva v roku 2025.

Pohyb kométy  C/2022 E3 (ZTF) na hviezdnej oblohe od 23. 1. do 10. 2. 2023. (Zdroj: Stellarium)

Začiatkom roka by sme mali vidieť pomerne jasnú kométu. Objavená bola 2. 3. 2022 v rámci projektu Zwicky Transient Facility 1,22 metrovým robotickým ďalekohľadom na Mount Palomare. Spočiatku bolo jej jadro považované za asteroid. Neskôr po pozorovanej aktivite bolo teleso klasifikované ako kométa. Podľa Astronomickej ročenky 2023 kométa s označením C/2022 E3 (ZTF) je neperiodická a perihéliom vo vzdialenosti 1,11 au od Slnka prejde 12 .1. 2023. Jej retrográdna dráha s excentricitou 1,000259 je naklonená k ekliptike pod uhlom 109,2°. 1. 2. 2023 bude kométa najbližšie k Zemi, len 0,284 au (42,5 miliónov kilometrov). Vtedy by mala byť najjasnejšia. S jasnosťou asi 5 mag by mohla byť na tmavej oblohe viditeľná aj bez ďalekohľadu. V prvej polovici januára sa bude pomaly pohybovať súhvezdím Severná koruna a vyššie nad obzorom ju nájdeme ráno. Neskôr sa stane cirkumpolárnou a postupne prejde rýchlym pohybom súhvezdiami Pastier, Drak, Malý medveď, Žirafa. Potom navštívi Povozníka a v polovici februára ju už uvidíme na večernej oblohe v Býkovi. Najlepšie obdobie na jej pozorovanie bude od 20. 1. do 10. 2. 2023, keď bude najjasnejšia a cirkumpolárna.

Kométa C/2022 E3 (ZTF) na fotografii z 21. januára 2023 s tromi chvostami. Plynný chvost je modrasto biely lúč tiahnuci sa doľava. Široký vejárovitý prachový chvost smeruje nadol a má zlatožltý odtieň. Vzácny antichvost smeruje doprava a má tiež zlatožltý odtieň. (Zdroj: Chris Schur, spaceweather.com)

Ako na tom budú meteorické roje? Svetlo Mesiaca bude pozorovateľov rušiť počas pozorovania maxima meteorického roja Kvadrantidy. Roj je aktívny od 28. 12. do 12. 1. s maximom predpovedaným na 4. 1. o 5.hodine SEČ. V tom čase bude Mesiac tesne pred západom a radiant v Pastierovi vysoko. Ak sa vydarí počasie, je šanca vidieť slušný počet meteorov. Aktivita roja Lyridy trvá od 16. do 25. 4. Maximum v nedeľu 23. 4. 2,5 hodiny po polnoci. Maximum ideálne vychádza na víkend. Navyše Mesiac bude len krátko po nove. Rušiť nebude. Veľmi dobre sú na tom aj Perzeidy. Činnosť od 17. 7. do 24. 8. s maximom 13. 8. o 10:30 dopoludnia. Nov Mesiaca nastáva 16. 8. Počas noci okolo maxima jeho svetlo rušiť nebude. Očakávaná zenitová hodinová frekvencia (ZHR) je 150 meteorov za hodinu.

Maximum Orioníd nastáva 22. 10. 2 hodiny po polnoci. Mesiac vtedy bude v 1. štvrti, rušiť teda nebude. Aktivita roja trvá od 2. 10. do 7. 11. Ideálne podmienky budú na pozorovanie v súčasnosti najvýdatnejšieho meteorického roja Geminidy. Aktivita od 12. do 17. 12, maximum 14. 12. večer o 20. hodine. Svetlo Mesiaca s fázou necelé dva dni po nove rušiť nebude. Ak vyjde počasie, ZHR 120 meteorov za hodinu si užijeme k spokojnosti. Tento rok môže byť zaujímavý takmer zabudnutý meteorický roj Andromedidy. V 19. storočí (1872 a 1885) sa predstavil meteorickými dažďami. Podľa Astronomickej ročenky 2023 bude šanca na maximum so ZHR 200 meteorov za hodinu 2. 11. Otázkou je presnosť predpovede a presný čas maxima.

Určite nezabúdajme na krásu objektov v hĺbkach vzdialeného vesmíru. Najvhodnejší termín na Messierov maratón v tomto roku je víkend 17. – 19. 3. 2023.

Prajem jasnú oblohu a skvelé pozorovateľské zážitky.