Astronomické Slovensko 2019

Rok 2019 je rokom mnohých významných výročí. Dve z nich sa týkajú aj astronomických organizácií, ktoré dotvárajú astronomický život na Slovensku.

Bezovec 2019

51. ročník Konferencie o úspechoch stelárnej astronómie sa bude konať v dňoch 31. mája – 2. júna 2019.

Otvorenie 13. ročníka AO

Päť najlepších úspešných riešiteľov finálového kola sa zúčastní Medzinárodnej olympiády z astronómie a astrofyziky.