Výsledky finále AO 2020

Úspešní riešitelia finále AO za rok 2020, kategória stredné školy

Úspešní riešitelia

Škola

Body
Lascsák Radovan Gymnázium, Poštová 9, Košice 469
Jurenka Robert Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín 401
Hanus Matej Gymnázium, Poštová 9, Košice 367
Buranský Samuel Gymnázium, Vráble 339
Plšek Adam Benjamin Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza 303
Džavoronok Adam Gymnázium, Poštová 9, Košice 291
Janovčík Roman Gymnázium, Veľká Okružná, Žilina 265
Kliment Jakub Gymnázium J. G. Tajovského, B. Bystrica 260

 

Maximálny počet bodov za všetky úlohy bol stanovený na 500 bodov.

Z výsledkovej tabuľky vidíme, že z 18 súťažiacich 8 študentov získalo nadpolovičný počet bodov a stali sa tak úspešnými riešiteľmi AO. Treba však poznamenať, že súťaže sa zúčastnilo aj niekoľko mladších študentov, ktorí majú možnosť zabojovať o lepšie umiestnenie aj v niekoľkých budúcich rokoch. Zvlášť treba pochváliť Mareka Baňáreka, ktorý sa tiež zúčastnil finále a ešte je len žiakom ZŠ v Sobotišti. Prví piati študenti z uvedenej tabuľky majú právo požiadať o účasť na IOAA v Kolumbii a som presvedčený, že toto právo aj využijú. Pre každý prípad je 6. študent v poradí náhradníkom pre IOAA. Napriek odhodlaniu organizátorov z Kolumbie, ktorých poznám z predchádzajúcich ročníkov ako zanietených pre vec, je tento rok mimoriadny, nakoľko pandémia im môže spôsobiť nemalé problémy. Musíme počítať aj s možnosťou odkladu IOAA na neskorší termín, takže budeme sledovať situáciu, informácie od organizátorov a samozrejme informovať našich študentov.

Do roka a do dňa (lebo máme prestupný rok)

Zamýšľame sa však už aj do budúcnosti. Budúci rok nám vznikne v radoch študentov značné vákuum, nakoľko prví štyria z úspešných riešiteľov odídu na univerzity a to je šanca pre mladších pokračovateľov. Preto všetkým súťažiacim v mene celého výboru AO ďakujem za ich účasť na olympiáde a za ich záujem, ktorý im, dúfam, vydrží aj do budúceho roka, keď budú môcť vystriedať svojich starších predchodcov.