Bezovec 2020

Konferencie o úspechoch stelárnej astronómie patria k popredným akciám, ktoré každoročne organizuje Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci a Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV. Tieto stretnutia tradične umožňovali výmenu skúseností medzi profesionálnymi astronómami a záujemcami o pozorovanie premenných hviezd, ako aj ďalšie oblasti astrofyziky z radov študentov, mládeže aktívne pracujúcej v astronomických krúžkoch a tiež pracovníkov hvezdární a planetárií z celého Slovenska.

Tohto roku sa malo stretnutie astronómov na Bezovci konať začiatkom júna 2020. Všetko však zmenilo celosvetové šírenie sa koronavírusovej infekcie COVID-19. Aj keď sa situácia na Slovensku, ako aj vo svete neustále zlepšuje, usúdili sme, že začiatok júna je príliš skorý termín, aby sme sa vzájomne zdravotne ohrozili. Vzhľadom na vyše päťdesiatročnú tradíciu konferencií na Bezovci sme sa rozhodli nezrušiť tohtoročné stretnutie úplne a len ho posunúť na jeseň 2020 s nádejou, že v tom čase situácia už bude priaznivá aj pre takéto osobné stretnutia, keďže ich cieľom je spájať hlavne mladú astronomickú komunitu na Slovensku.

Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci prešla nedávno výraznou obnovou a na apríl 2020 bolo naplánované slávnostné otvorenie zrekonštruovaných priestorov, ktoré však kvôli obmedzeniam bolo odložené na 1. októbra 2020. Tento termín a príležitosť sa nám zdali vhodnými aj pre naše tradičné bezovecké stretnutie, ktoré sa bude v tomto roku konať 1. – 3. októbra 2020 v priestoroch Hvezdárne a planetária M. R. Štefánika a hotela Stofing v Hlohovci a na jeho príprave sa budú podieľať aj Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach a Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove.

V rámci slávnostného otvorenia priestorov hlohoveckej hvezdárne a planetária sa bude konať aj porada riaditeľov slovenských astronomických zariadení. Keďže sa na otvorení zúčastnia mnohí zástupcovia týchto inštitúcii, navrhli sme ako hlavnú tému tohtoročnej konferencie prezentáciu ich odbornej práce v rôznych oblastiach astronomického výskumu. Konferencia s takýmto zameraním na Slovensku zatiaľ chýba a v neposlednom rade by mohla byť akýmsi pokračovaním úspešnej konferencie Astronomické Slovensko 2019, počas ktorej bola prezentovaná popularizačná a edukačná činnosť slovenských astronomických subjektov.

Na konferenciu sú pozvané všetky subjekty na astronomickej mape Slovenska od tých profesionálnych až po jednotlivých nadšencov: astronomické inštitúcie a univerzity, hvezdárne a planetáriá, astronomické spoločnosti, kluby, občianske združenia. Všetci tu môžu prezentovať svoju činnosť a zároveň spoločne diskutovať o možnostiach vzájomnej spolupráce v oblasti astronomického výskumu na Slovensku. Príspevky môžu byť prezentované formou prehľadových prednášok, konferenčných prednášok, krátkych oznámení, výstav, posterov a prezentačných stojanov typu roll-up.

Prihlasovací formulár ako aj ďalšie informácie je možné nájsť na stránke konferencie Bezovec 2020.

Zároveň Vás prosíme o rozšírenie informácie o konferencii medzi ďalšími potenciálnymi účastníkmi. Vopred ďakujeme a tešíme sa na Vašu účasť.