2% z dane

V roku 2014 SAS pri SAV nebude prijímateľom 2% podielu zaplatenej dane z príjmu.