Sekcia pre výskum Slnka

Sekcia sa zameriava na výskum Slnka, pozorovanie a výskum prejavov slnečnej aktivity a s tým súvisiacich javov kozmického počasia.

Pracovná náplň:

  • vedecko-výskumná a pozorovateľská činnosť v oblasti slnečnej fyziky a kozmického počasia,
  • organizovanie samostatných i kolektívnych pozorovateľských a výskumných aktivít (pozorovateľské kampane, expedície a pod.),
  • vytváranie databáz pozorovaní, publikovanie výsledkov vo forme odborných článkov,
  • prezentovanie aktualít v oblasti výskumu Slnka, prednášková činnosť,
  • organizovanie konferencií a seminárov, pozorovaní pre verejnosť.

Predseda: RNDr. Ivan Dorotovič, CSc. (ivan.dorotovic@ suh.sk)
Odborný garant: RNDr. Ján Rybák, CSc.
Člen vedenia: RNDr. Pavol Rapavý


Aktuality

Všetky aktuality »