Jubilejná meteorická expedícia pre mládež Mníšek 2021

Pozorovateľské expedície, ktoré organizujú členovia Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV v spolupráci s Centrom voľného času v Košiciach a Prírodovedeckou fakultou Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach majú dlhoročnú tradíciu. Medzi nimi majú obzvlášť významné postavenie každoročné expedície za pozorovaním meteorického roja Perzeidy.

Perzeida spolu s autorom snímky, známym slovenským astrofotografom Róbertom Barsom, zachytená počas meteorickej expedície Mníšek 2021.

Tradícia meteorických expedícií košických astronómov siaha ďaleko do minulosti, no od roku 2002 je pevne spojená s obecnou chatou dedinky Mníšek nad Hnilcom. Ťažko povedať čo láka už najmenej tretiu generáciu mladých astronómov na toto miesto, kde podmienky sú na dnešnú dobu viac ako sparťanské. Po pešom zdolaní takmer troch kilometrov a 270 výškových metrov účastníkov čaká ubytovanie v skromnej chatke či vlastných stanoch, voda zo studničky, jedlo, na ktorého prípravu si najskôr musia narúbať drevo a kadibudky s výhľadom na les. Elektrická energia je len z batérie nabíjanej solárnym panelom a dátové spojenie je skôr symbolické. Možno je to práve akýsi únik od stresu civilizácie a ponorenie sa do pokoja a krásy okolitej prírody. Možno skvelá atmosféra a spoločnosť ľudí s rovnakou „krvnou skupinou“. No určite je to čarovná nočná obloha, stále len veľmi málo ovplyvnená svetelným znečistením, ktorá láka mnohých účastníkov, aby sa sem každoročne vracali.

Účastníci záverečnej “retro” časti jubilejnej, dvadsiatej meteorickej expedície Mníšek 2021 pred obecnou chatou v Mníšku nad Hnilcom (R. Barsa).

Expedície sú určené hlavne pre mladých pozorovateľov nočnej oblohy z radov astronomických krúžkov a klubov Centra voľného času v Košiciach, ako aj študentov odboru Astrofyzika na Prírodovedeckej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Cestu na expedície si však radi nájdu aj mnohí bývalí krúžkari, či študenti, ako aj ďalší nadšenci pre astronomické pozorovania a prírodu. Hlavnou náplňou expedícií je už tradične pozorovanie meteorického roja Perzeidy a astrofotografia. Ak to únava po celonočnom pozorovaní či počasie dovolí, denný program spestrujú vychádzky do prírody alebo odborné prednášky na aktuálne témy astrofyzikálneho výskumu. Voľný čas účastníci radi trávia športovými alebo spoločenskými hrami. Čakanie na astronomickú noc spríjemní táborák, ktorý občas „navštívi“ meteorarský boh Zázel, aby pasoval nových účastníkov a dal im ich expedičné prezývky.

Bukovec (1127 m, Volovské vrchy) – obľúbený cieľ turistických vychádzok účastníkov meteorických expedícií v Mníšku nad Hnilcom (R. Gális).

Tohtoročná meteorická expedícia sa konala v dňoch 3. až 16. augusta 2021. Kvôli obmedzenému počtu účastníkov bola rozdelená dokonca na tri časti, pričom posledná, “retro” časť bola určená hlavne pre bývalých účastníkov expedícií. Aj keď sa priemerný počet účastníkov pohyboval okolo zvládnuteľnej desiatky, celkovo sa tohto roku expedície zúčastnilo 20 účastníkov. Pozorovacie podmienky boli celkom priaznivé: počas prvých dní expedície sa síce na pozorovateľov mračila zatiahnutá a upršaná obloha, no ostatné noci sa úspešne pozorovalo a fotografovalo. Zázel bol meteorárom tiež celkom naklonený: mimo maxima Perzeíd meteorov bolo síce málo, no z času na čas hviezdnu oblohu ozdobili jasné meteory, ktorých početnosť vyvrcholila počas maxima desiatkami Perzeíd.

Perzeida zachytená objektívom mobilného telefónu Huawei P10 (R. Gális).

A ako hodnotia meteorickú expedíciu Mníšek 2021 samotní účastníci?

Samuel Amrich: “Pre skupinu skalných meteorárov jubilejná expedícia predstavovala už 20 rokov pravidelných astronomických návštev Mníška nad Hnilcom. Pre mňa je to asi polovica času, no od prvého okamihu, čo bol výnos batoha po vlastných počas dážďa, to bolo osudovou záležitosťou. Aj keď sa rok 2021 ešte niesol v atmosfére corony a pre mňa aj dištančnej výuky, expedícia Mníšek 2021 mi priniesla možnosť oddychu pod oblohou počas maxima aktivity meteorického roja Perzeidy. Ako aj pri “astro jóge” – ako rád označujem najrôznejšie pózy, ktoré človek “strúha”, keď sa snaží zamerať foťák na nejakú tú galaxiu alebo hmlovinu. A v neposlednom rade aj pri ohníku, pri gitare a nejakej tej diskusií o astrofyzike. Hoc aj tento rok expedícia skončila, pre mňa osobne to bol opäť jedinečný zážitok a už sa teším na ďalší rok.”

Róbert Barsa: “Expedícia Perzeidy – Mníšek nad Hnilcom – miesto, kde človek nenájde výdobytky modernej civilizácie, elektrickú sieť alebo internet. Ma v podstate iba vodu zo studničky, drevo, piecku a viac mu ani netreba. Človek si oddýchne od každodenných problémov, hektickej doby a stereotypu. Spolu s dlhoročnými priateľmi z radov hvezdárov a astronomických nadšencov vychutnáva krasy nočnej oblohy počas pozorovania najznámejšieho letného meteorického roja a môže sa venovať tomu, čo ho najviac baví. Nočné zážitky a tie ďalšie z rôznych denných aktivít a výletov po okolí zostanú v pamäti navždy. S našou tradíciou sa spájajú aj veľmi dobre vzťahy so samotnou obcou, kam veľmi radi chodíme robiť prednášky pre širokú verejnosť, výstavy a pozorovania, vďaka čomu máju aj miestni obyvatelia možnosť tak trochu nahliadnuť do toho, čo nás baví. Ich neskrývané nadšenie z pohľadu do ďalekohľadu je pre nás odmenou. Väčšina z nás si rezervuje tento čas ako hlavnú dovolenku roka. A je to ta najlepšie strávená dovolenka.”

Peter Butka: Pre mňa je “Mníšek” okrem možnosti podporiť svoj celoživotný záujem o astronómiu aj priestorom pre uvoľnenie a pokoj od hektického mestského života. V kontexte 20 rokov bolo a je pre mňa stále zaujímave sledovať mladých ľudí, vidieť ich doslova vyrastať popri expedičkách, sledovať ich záujem a vnímanie doby, veľmi často prinášajúcich nové inšpirácie aj v mojom, zdanlivo pevne zabehnutom pohľade na svet.

Radovan Lascsák: Do “Mníška” už chodím asi desať rokov a postupne sa stal pre mňa hlavnou udalosťou leta. Vždy si ako prvé rezervujem 2 týždne pre expedičku a podľa toho plánujem ostatné aktivity. Zo začiatku mi celkom vadilo, že tam nie je elektrina, sprcha a normálny záchod, avšak časom som si práve to obľúbil. “Mníšek” je pre mňa skvelým oddychom od vonkajšieho sveta. Takisto však nemôžem zabudnúť na pozorovanie meteorov, vďaka ktorému si každý rok zopakujem súhvezdia a tiež aj “pospím” pod hviezdnou oblohou. No a samozrejme vidieť nejaký ten bolid je vždy zážitok. Aby som to zhrnul: na expedičku chodím hlavne kvôli relaxu a meteory sú bonus, ktorý ma ako astronóma vždy poteší.

Jubilejná meteorická expedícia je síce za nami, no už teraz sa všetci tešíme, že sa v „Mníšku“ stretneme opäť o rok.

Rudolf Gális a Peter Kaňuk