Mária Gallová

Spomienka na Igora Chromeka

Dňa 17. októbra 2023 nás vo veku 91 rokov navždy opustil čestný člen Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV, dlhoročný riaditeľ Hvezdárne v Banskej Bystrici Mgr. Igor Chromek.