Odb. Prešov

Aktuality z odbočky Prešov. Viac informácii o odbočke »

Farebná hra vesmíru

Výstavu astronomických fotografií pripravili členovia Sekcie astronomickej fotografie a Sekcie zákrytov a zatmení.