Archív pozorovaní

Archív fotometrických pozorovaní slúži na jednoduchú a bezpečnú archiváciu fotometrických dát získaných pomocou CCD kamier alebo DSLR fotoaparátov.