Predsedníctvo

Predseda: Pavol A. Dubovský (var@ kozmos.sk)
Odborný garant: doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD.
Členovia vedenia: Mgr. Emil Kundra, PhD., RNDr. Jaroslav Merc


Pavol A. Dubovský
Predseda Sekcie premenných hviezd a exoplanét

Známy pozorovateľ premenných hviezd. Počínajúc rokom 1998 vykonal viac ako 70000 vizuálnych odhadov jasnosti premenných hviezd. Zameriava sa predovšetkým na kataklizmatické premenné, symbiotické a polopravidelné premenné. Od roku 2006 je pracovníkom Vihorlatskej hvezdárne ako hlavný pozorovateľ na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle. Tu pracuje hlavne s CCD technikou. Za dobrých podmienok vykonáva diferenciálnu CCD fotometriu na štyroch až piatich ďalekohľadoch a súčasne robí vizuálne pozorovania. Od roku 2018 obsluhuje aj spektrograf LISA na zameraný na získavanie spektier z nízkym rozlíšením hviezd typu Be a symbiotických premenných. Má vyše 140 publikovaných článkov v recenzovaných časopisoch prevažne ako spoluautor. Má skúsenosti aj s popularizáciou astronómie, demonštráciami nočnej oblohy pre verejnosť a s rozvojom astroturistiky.