Literatúra a návody

Teória

Premenné hviezdy – prednáška Doc. Š. Parimuchu, UPJŠ Košice

Základy fotometrie – prednáška Doc. Š. Parimuchu, UPJŠ Košice

Zákrytové dvojhviezdy – prednáška Doc. Š. Parimuchu, UPJŠ Košice

Pulzujúce premenné hviezdy – prednáška Doc. Š. Parimuchu, UPJŠ Košice

Rotujúce hviezdy – prednáška Doc. Š. Parimuchu, UPJŠ Košice

Kataklizmatické premenné hviezdy – prehľad, autor R. Smith, University of Sussex

Základy astrofyziky – 3. kapitola Príručky pre vedenie astronomického krúžku, autor P. Dubovský

 

Vizuálne pozorovanie

Vizuálne pozorovanie premenných hviezd – Príručka, autor P. A. Dubovský

Trenažér vizuálneho pozorovania premenných hviezd

Ako zvýšiť presnosť vizuálnych odhadov – autori S. Otero, P. A. Dubovský

 

CCD pozorovanie

 Manuál AAVSO, CCD link, DSLR link