Softvér

Príprava pozorovania

POZOR – pomôcka pre plánovanie pozorovaní. Zobrazuje graf čas vs. výška nad obzorom pre objekty z katalógu. Časy miním periodických premenných aj časť fázy, ktorú chce pozorovateľ pokryť.

Spracovanie pozorovaní

Názov softvéru Platforma Cena Využitie Poznámka
C-Munipack Windows, Linux voľný Kalibrácia snímkov, apertúrna fotometria, identifikácia zdrojov na snímkach, svetelné krivky Najpoužívanejší v strednej Európe
SIPS Windows voľný Kalibrácia snímkov, apertúrna fotometria, identifikácia zdrojov na snímkach, svetelné krivky Rýchlejší, vhodný pre veľké polia s množstvom hviezd
MaximDL Windows komerčný Riadenie pozorovania aj spracovania.

Ovládanie ďalekohľadu, kamery, filtorvého kolesa, automatického zaostrovania, kupoly. Kalibrácia snímkov, apertúrna fotometria, identifikácia zdrojov na snímkach, svetelné krivky

Najuniverzálnejší
ColitecVS multi, JAVA zatiaľ voľný Automatické online spracovanie fotometrických pozorovaní. Kalibrácia snímkov s možnosťou matematického vyrovnávania poľa, apertúrna váhovaná zlúčená fotometria, identifikácia zdrojov na snímkach s katalógom, svetelné krivky Vo vývoji, v užívaní na AO na Kolonickom sedle

 

Analýza fotometrických dát

Názov softvéru Platforma Cena Využitie Poznámka
MCV – Multi column view Windows, Linux (wine) voľný Zobrazuje fotometrické dáta v stĺpcovom formáte. Hlavný účel je váhovaná zlúčená fotometria z inštrumetálnych magnitúd. Okrem toho množstvo ďalších funkcií. Napr. periodogram, fázová krivka. Bežné využitie: C-Munipack vytvorí inštrumentálne magnitúdy, MCV urobí umelú porovnávaciu hviezdu váhovaním viacerých.
Peranso Windows komerčný Periódová analýza  
Period04 Linux voľný Periódová analýza  

 

Analýza spektroskopických dát

Názov softvéru platforma Cena Využitie Poznámka
ISIS Windows voľný Zostrojenie 1D spektier  
VisualSpec Windows voľný Analýza vývoja spektrálnej charakteristiky  
PlotSpectra Windows voľný Identifikácia spektrálnych čiar, tvorba grafov do publikácií