High Amplitude Delta Scuti Stars

Koordinátor pozorovacieho programu: Mgr. Matúš Kamenec

Premenné typu Delta Scuti s veľkou amplitúdou sú pulzujúce premenné hviezdy.  Spektrálne typy A0-F5 III-V. Periódy od 0.01 do 0.2 dňa. Od bežných Delta Scuti hviezd sa líšia väčšou amplitúdou viac ako 0.15 magnitúdy a asymetrickými svetelnými krivkami. Dlhodobý vývoj periód nie je dobre známy. Sú hviezdy so skracujúcou aj predlžujúcou sa periódou. Nie je jasné, či zmeny periód nastávajú spojito alebo skokmi.  Preto založil Patrick Wils z Belgicka dlhodobú kampaň na pozorovanie časov maxím hviezd tohoto typu.

Stratégia pozorovania

Dáta v podobe bežných fotometrických dát sa odosielajú elektronickou poštou. Samotne určenie času maximu vykonáva samotný P. Wils fitovaním pomocou šablóny pripravenej špeciálne pre každý objekt.

Vhodné sú aj bezfiltrové pozorovania CCD kamerou alebo DSLR fotoaparátom. Dokonca nie je nevyhnutné ani úplné pokrytie vzostupnej aj zostupnej vetvy svetelnej krivky okolo maxima. Pravdaže určenie maxima je presnejšie pri takomto ideálnom pokrytí. Ale ani neúplné pozorovania nevyjdú nazmar. Časy maxím sa publikujú raz ročne.

Zoznam objektov

Zoznam objektov a prehľad uskutočnených pozorovaní je prístupný na tejto adrese

Publikácie