Polopravidelné a symbiotické premenné hviezdy

Koordinátor pozorovacieho programu: Ing. Martin Vrašťák

Z fyzikálneho hľadiska sú polopravidelné a symbiotické hviezdy úplne iné. Z hľadiska pozorovateľa však vyžadujú veľmi podobný prístup. Preto sme z nich vytvorili jeden pozorovací program.

Polopravidelné premenné hviezdy

Obri alebo nadobri stredných alebo neskorých spektrálnych typov so zreteľnou periodicitou svetelných zmien sprevádzanou alebo prerušovanou viacerými nepravidelnosťami. Periódy od 20 do 2000 dní. Amplitúdy od niekoľko stotín do niekoľkých magnitúd (zväčša 1-2 mag). Delia sa na 4 podtypy:

  • SRA – polopravidelní obri neskorých typov (M, C, S) s dobre definovanou periodicitou. Od miríd sa líšia zväčša len menšou amplitúdou (<2,5 mag). Príklad – Z Aqr.
  • SRB – polopravidelní obri neskorých typov (M, C, S) s nevýraznou periodicitou alebo s alternatívnymi intervalmi periodických a nepravidelných zmien a dokonca intervalmi konštantnej jasnosti. Často sú pozorované viaceré periódy svetelných zmien súčasne. Príklad AF Cyg.
  • SRC – polopravidelní *nadobri* neskorých typov (M, C, S) . Amplitúdy okolo 1 mag. Periódy od 30 do niekoľko tisíc dní. Príklad Mu Cep.
  • SRD – polopravidelní obri a nadobri spektrálnych typov F, G a K. Amplitúdy od 0,1 do 4 mag. Periódy od 30 do 1100 dní. Príklad SV UMa.

Symbiotické premenné hviezdy

Symbiotické premenné typu Z Andromedae. Tesné dvojhviezdy zložené z horúcej hviezdy (nemusí to byť nevyhnutne biely trpaslík), hviezdy neskorého spektrálneho typu (červený obor, dlhoperiodická premenná typu Mira…) a to všetko obalené v rozsiahlej hmlovine ionizovanej žiarením horúcej zložky. Sumárna jasnosť vykazuje nepravidelné variácie s amplitúdou do 4 mag.

Stratégia pozorovania

Žiadané sú vizuálne aj CCD pozorovania. V oboch prípadoch sa pozoruje spôsobom “jeden bod za noc”. V prípade vizuálneho pozorovania to znamená jeden odhad objektu za noc. Odporúča sa používať mapky pripravené na tento účel na báze mapiek AAVSO V prípade CCD pozorovania pod jedným bodom rozumieme spriemerovanie aspoň 3 snímkov v každom filtri. Ideálne je mať zostavu BVRcIc filtrov systému Johnson-Coousins. Expozície volíme tak, aby sme dosiahli čo najlepší odstup signál-šum.  Časové rozlíšenie v tomto prípade nie je dôležité. Ide len o to, aby sa počas noci napozorovalo dosť objektov. Dôležitý je výber porovnávacej hviezdy. Závisí od zorného poľa použitého prístroja. V tabuľke sú uvedené odporúčané porovnávacie hviezdy. Pre niektorých pozorovateľov však môžu byť mimo zorného poľa. V takom prípade je vhodná konzultácia s koordinátorom pozorovacieho programu.

Zoznam objektov

Názov Poloha Typická jasnosť vo V Typ
EG And 00 44 37.19 +40 40 45.7 7 ZAND+E
AX Per 01 36 22.70 +54 15 02.3 10.5 ZAND+E
V471 Per 01 58 49.66 +52 53 48.5 13 PPN:
BD Cam 03 42 09.33 +63 13 00.5 5 SR
UV Aur 05 21 48.88 +32 30 43.4 10 M+ZAND
V1261 Ori 05 22 18.65 -08 39 58.0 7 ZAND+ELL+SR
SU Lyn 06 42 55.14 +55 28 27.2 10 ZAND+SRB
GH Gem 07 04 12.77 +12 03 34.3 12.5 ZAND
V694 Mon 07 25 51.28 -07 44 08.2 9 ZAND
NQ Gem 07 31 54.52 +24 30 12.6 8 ZAND+SR
CQ Dra 12 30 06.66 +69 12 04.0 5 ZAND:
TX Cvn 12 44 42.06 +36 45 50.7 10 ZAND+ELL
T CrB 15 59 30.16 +25 55 12.6 10 NR+ELL
AG Dra 16 01 41.01 +66 48 10.2 10 ZAND
RS Oph 17 50 13.17 -06 42 28.6 12 NR+LB
YY Her 18 14 34.18 +20 59 20.9 13 ZAND+ELL
V503 Her 17 36 40.46 +23 18 12.0 12.5 ZAND+SRB+EA:
FG Ser 18 15 07.10 -00 18 52.2 12 ZAND+R
V443 Her 18 22 07.85 +23 27 20.0 11.5 ZAND
V1413 Aql 19 03 46.85 +16 26 17.1 11 ZAND
BF Cyg 19 23 53.51 +29 40 29.2 10 ZAND
CH Cyg 19 24 33.07 +50 14 29.1 9 ZAND+SR
HM Sge 19 41 57.07 +16 44 39.6 12 NC+M
QW Sge 19 45 49.54 +18 36 47.7 12.5 ZAND
CI Cyg 19 50 11.83 +35 41 03.0 11 ZAND+E
V426 Sge 19 54 42.96 +17 22 12.8 12.5 SR+ZAND
V1016 Cyg 19 57 05.01 +39 49 36.4 11 NC+M
PU Vul 20 21 13.31 +21 34 18.7 13 NC
ER Del 20 42 46.50 +08 41 13.5 11 ZAND+SR
V1329 Cyg 20 51 01.27 +35 34 53.2 13 NC+E
V407 Cyg 21 02 09.82 +45 46 32.7 14 ZAND+M
AG Peg 21 51 01.98 +12 37 32.1 9 ZAND+R
Z And 23 33 39.95 +48 49 05.9 10 ZAND
R Aqr 23 43 49.46 -15 17 04.2 10 M+ZAND