Otvorenie 13. ročníka AO

Päť najlepších úspešných riešiteľov finálového kola sa zúčastní Medzinárodnej olympiády z astronómie a astrofyziky.