Bezovec 2020

Tohto roku sa malo stretnutie astronómov na Bezovci konať začiatkom júna 2020.